Oxyact (oxycodone hydrochloride) immediate release film-coated tablets®

Oxyact (oxycodone hydrochloride) immediate release film-coated tablets®

Active substance: Oxycodone hydrochloride

Strength Pack size
5 mg 56
10 mg 56
20 mg 56