Oxylan (oxycodone hydrochloride) prolonged-release tablets®

Oxylan (oxycodone hydrochloride) prolonged-release tablets®

Active substance: Oxycodone hydrochloride

Strength Pack size
5 mg 28
10 mg 56
20 mg 56
40 mg 56
80 mg 56