Zonibon

Zonibon

Zonibon obsahuje liečivo zonisamid a používa sa ako antiepileptikum.

Zonibon sa používa na liečbu epileptických záchvatov, ktoré postihujú časť mozgu (parciálne záchvaty), po ktorých môže nasledovať ďalší záchvat, ktorý postihuje celý mozog (sekundárna generalizácia).

Zonibon môže byť indikovaný ako monoterapia na liečbu epileptických záchvatov u dospelých a v kombinácii s inými antiepileptikami na liečbu epileptických záchvatov u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 rokov.

Zonibon je indikovaný ako:

  • monoterapia v liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých s novodiagnostikovanou epilepsiou (pozri časť 5.1);
  • prídavná liečba pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a viac.

Detail produktu

Aktívna látka: Zonisamid

 
..