Site intended for UK audience

Декларация за защита на личните данни

Джи Ел Фарма се отнася изключително сериозно към защитата на личните данни. При извършването на нашите дейности  обработваме личните данни единствено и само в съответствие с наредбите за защита на данните.

Личните данни се обработват само за предварително дефинирани цели и гарантираме, че данните са верни и актуални. Личните данни, които повече не са необходими за определената цел или са неверни, се изтриват незабавно. Нещо повече, гарантираме необходимата сигурност на обработваните от нас данни и ги защитаваме срещу  непозволен достъп.

Кои лични данни се обработват от Джи Ел Фарма ГМБХ и с каква цел? На кого се прехвърлят личните данни?

Обработване с цел “маркетинг“:

За да внедрим нашите продукти, обработваме следните лични данни на лицата за контакти при клиентите ни: имена, дата на раждане, дата на контакта, фирма, длъжност, потребителско име, банкова информация, уникален идентификационен номер, осигурителен номер, данъчен номер, код за удостоверяване на собственика. Правните основания за обработването са договорните отношения между клиента и Джи Ел Фарма или съгласието на субекта на данните. Повечето от обработваните данни ни се изпращат от самите клиенти и част от информацията за контакти е публична. При условие, че тя е необходима за изпълнението на договора, данните ще бъдат прехвърлени към изпълнителите, участващи в доставката или обслужването (напр. транспортни фирми и др.) и ще бъдат прехвърлени също така, ако е необходимо, към Европейския съюз / Европейското икономическо пространство, както и към трети страни.

Можете да намерите списък на страните, които не са членки на Европейския съюз, които са регистрирани от Европейската комисия  като адекватно защитаващи личните данни, като посетите следния уебсайт: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Обработване с цел “бизнес развитие, покупки, регистрация и обработване на поръчки“:

За целите на изпълнението на търговска дейност, закупуване, регистрацията на фармацевтичните продукти и обработването на поръчките, ние обработваме следните лични данни на лицата за контакти при нашите доставчици, доставчици на услуги и клиенти: имена, дата на контакта, фирма, звание, длъжност.

Правно основание са предварителните договорни отношения, както и договорните отношения с доставчици и клиенти. При условие, че са необходими за изпълнението на договора, данните ще бъдат прехвърлени към банките за целите на уреждане на плащането, към застрахователните компании, съответните органи, както и към изпълнителите, участващи в доставката или обслужването (напр. транспортни фирми и др.) и ще бъдат прехвърлени също така, ако е необходимо, към Европейския съюз / Европейското икономическо пространство, както и към трети страни.

Можете да намерите списък на страните, които не са членки на Европейския съюз, които са регистрирани от Европейската комисия  като адекватно защитаващи личните данни, като посетите следния уебсайт: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Обработване с цел “кандидатстване за работа“:

За целите на процедурата по кандидатстване за работа и съхраняването на кандидатурата за бъдещо разглеждане, (със съгласието на кандидата и ако са предоставени), ние обработваме следните данни на кандидатите за работа: имена, място на раждане, пол, националност, звание, информация за контакти, желана позиция, образование, трудов стаж, хобита, удостоверения и сертификати, публикации, семейно положение, шофьорска книжка и писмени записки от интервюто за работа.

Правното основание за обработването е предварителното договорно отношение между кандидата и Джи Ел Фарма ГмбХ.
Данните на кандидата ще бъдат изптрити след най-много 6 месеца, освен ако кандидатът изрично не се е съгласил, че ние можем да пазим кандидатурата като доказателство. Даннните на кандидатите няма да бъдат прехвърляни към трети страни.

Обработване с цел “осигуряване на лекарствената безопасност“:

Законът ни задължава да поддържаме база данни за лекарствена безопасност. Терминът „осигуряване на лекарствената безопасност“  е  наука и дейности, свързани с откриването, оценката, разбирането и предпазването от нежелани лекарствени реакции или други проблеми, произтичащи от употребата на лекарства.

В случай на подозирана нежелана лекарствена реакция (НЛР) обработваме следните лични данни на пациента, ако те са ни съобщени от докладващото лице (напр. лекар, роднина и др.) и са необходими за обработката на доклада или са счетени за необходими от докладващото лице: Име и данни за контакт, възраст, пол, телесно тегло и ръст, медицинска история (включително информация за придружаващи заболявания и прием на други лекарствени продукти) и подробности за страничния ефект.

В процеса на проследяването на нежелана лекарствена реакция (НЛР), ако е необходимо ние обработваме следните лични данни на уведомяващото лице : (имена, медицинска квалификация на уведомяващото лице, ако има такава).

Освен изброените тук данни, не събираме никаква друга информация за докладващото лице и/или пациента. Правното основание за обработването е гарантирането на предписаните от закона високи стандарти на качество и безопасност на лекарствените продукти или медицински изделия. Поради правни задължения, личните данни ще бъдат прехвърлени към Европейската агенция по лекарствата (EMA), Федералната служба за безопасност в здравеопазването на Австрия (BASG), ако е необходимо, до други агенции (Изпълнителна Агенция по Лекарства на България – (ИАЛ) , както и към притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт. За правилното обработване на докладите за нежелана лекарствена реакция (НЛР)) може да се наложи някои данни да бъдат предадени вътрешно на други участващи отдели.

Поради законови изисквания сме задължени да поддържаме база данни за лекарствена безопасност, в която се съхраняват докладите за странични ефекти. Това съхранение се извършва без имената и данните за контакт на докладващото лице или пациента.

Обработване с цел “достъп до уебсайтове“:

Не е необходимо да се предоставят лични данни, за да се посещават свободно достъпни уебсайтове на  Джи Ел Фарма ГМБХ. Сайтовете, които са защитени с парола, изискват събирането и съхраняването на лични данни в процеса на регистрацията. Ние обработваме следните лични данни на регистрираните потребители на нашите уебсайтове: потребителско име, информация за контакти. Причината за това е, че потребителите могат да използват раздела за вход на нашите уебсайтове, както и свързаните с тях услуги. Правното основание за обработването е съгласието на потребителя. Данните няма да се прехвърлят към трети страни.

При зареждане на уебсайта или при изискване на данни от този уебсайт се обработва следната информация: уебсайтът, от който ни посещавате, подстраниците, които посещавате на нашия уебсайт, датата и часът, името на използвания интернет браузър и вашият IP адрес. Тези данни се оценяват анонимно и се използват само за статистически цели.

 

Бисквитки:

Нашият уебсайт използва така наречените “бисквитки”. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето мобилно устройство с помощта на браузъра. Те не нанасят никаква вреда на вас или устройството.

Използваме “бисквитки”, за да направим уебсайта удобен за ползване. Някои „бисквитки“ остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Те дават възможност да разпознаем браузъра при следващото ви посещение. Ако не желаете това, можете да настроите браузъра си така, че да ви информира за настройката на бисквитките и да разрешавате това само в отделни случаи. Когато бисквитките са деактивирани, функционалността на уебсайта може да бъде ограничена.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (“Google”). Google Analytics използва “бисквитки”, които представляват текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта, да го подобрява постоянно и го адаптира към нуждите на потребителите. Следните данни се събират и записват, когато използвате уебсайта:

 • Прегледи на страници
 • Поведение при използване (продължителност на използване, кликвания, скорост на превъртане…)
 • Приблизителни данни за местоположението
 • От кой уебсайт е започнало посещението ви на нашия уебсайт
 • Информация за използвания уеб браузър, използваното крайно устройство, интернет доставчик
 • IP адрес в съкратена форма (не е възможно уникално идентифициране)

Генерираната от “бисквитката” информация за използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Изрично посочваме, че САЩ не са сертифицирани за същото ниво на защита на данните като ЕС. Въпреки това, ако на този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адреса, Google предварително ще намали Вашия IP адрес в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайта от Ваша страна, да изготвя доклади за дейността на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. IP адресът, предаден от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се обединява с други данни на Google.

Бисквитките се съхраняват във Вашия уеб браузър за период от две години от последното Ви посещение, като по този начин позволяват разпознаване при бъдещи посещения на нашия уебсайт чрез произволно генериран потребителски идентификатор. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете съответните настройки на браузъра си. Моля, имайте предвид обаче, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от “бисквитката” и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), както и на обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична под следната връзка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху следния линк. Бисквитката за отказ се настройва, за да предотврати бъдещо събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт:

Деактивиране на Google Analytics
За повече информация относно условията за ползване и защитата на данните, моля, посетете http://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://www.google.de/intl/de/policies/. Моля, обърнете внимание, че кодът “anonymizeIp” е добавен към Google Analytics на този уебсайт, за да се осигури анонимно събиране на IP адреси (т.нар. IP маскиране).

Събраните данни, свързани с потребителя, се изтриват автоматично след 14 месеца.

Колко дълго ще се съхраняват личните данни?

Личните данни ще се съхраняват само за периода, за който е необходимо да бъдат изпълнени договорното отношение или правното задължение. След този период личните данни ще бъдат превърнати в анонимни или ще бъдат заличени.

Какви права имате като субект на данните?

Според актуалния закон за защита на личните данни, можете да поискате следното от отговорното лице:

 • Право на достъп от субекта на данните (Чл. 15 от Общия регламент за защита на личните данни)
 • Право на коригиране и право на изтриване (Чл. 16 и 17 от Общия регламент за защита на личните данни )
 • Право на ограничаване на обработката (Чл. 18 от Общия регламент за защита на личните данни)
 • Право на преносимост (Чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни)
 • Правото да, оттеглите Вашето разрешение за обработването на личните Ви данни (Чл. 13 разд. 1 (c) и Чл. 14 разд. 2 (d) от Общия регламент за защита на личните данни), възразите срещу обработването на личните Ви данни (Чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни), подадете жалба до наздорен орган (Чл. 13 разд. 2 (d) и Чл. 14 разд. 2 (e) от Общия регламент за защита на личните данни).

Кой е отговорен за обработването на моите данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност?

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1,

8502 Lannach

Austria
dataprivacy@gl-pharma.at