Търговско дружество
Кои сме ние

Ние разработваме, произвеждаме и доставяме уникални маркови продукти, генерични лекарства за възстановяване и поддържане на физическото и психическо здраве. Като част от австрийската здравна система, ние работим с общопрактикуващи лекари, фармацевти, техните пациенти и фармацевтични търговци на едро с медикаменти.

Медикаментите на G. L. Pharma са познати и използвни в повече от 50 страни по света благодарение на собствени представителства и партньорски взаимоотношения. Нашият опит и традиции са в следните области:

  • Сърдечносъдова система
  • Централна нервна система
  • Урология, онкология, заместваща терапия с опиоиди
 
Търговско дружество
Кои сме ние

Ние разработваме, произвеждаме и доставяме уникални маркови продукти, генерични лекарства за възстановяване и поддържане на физическото и психическо здраве. Като част от австрийската здравна система, ние работим с общопрактикуващи лекари, фармацевти, техните пациенти и фармацевтични търговци на едро с медикаменти.

Медикаментите на G. L. Pharma са познати и използвни в повече от 50 страни по света благодарение на собствени представителства и партньорски взаимоотношения. Нашият опит и традиции са в следните области:

  • Сърдечносъдова система
  • Централна нервна система
  • Урология, онкология, заместваща терапия с опиоиди
Присъедини се към нас
Запиши се сега

Непрекъснато се стремим да се развиваме и разрастваме, тъй като само силна компания може да бъде иновативна и да създава доверие и стабилност. Затова търсим амбициозни, висококвалифицирани и мотивирани служители, които са ориентирани към екипна работа и са готови да проявят самоинициатива.

 
Присъедини се към нас
Запиши се сега

Непрекъснато се стремим да се развиваме и разрастваме, тъй като само силна компания може да бъде иновативна и да създава доверие и стабилност. Затова търсим амбициозни, висококвалифицирани и мотивирани служители, които са ориентирани към екипна работа и са готови да проявят самоинициатива.

Фармацевтични продукти
Какво правим

Ние разработваме, произвеждаме и доставяме уникални маркови продукти, генерични лекарства за възстановяване и поддържане на физическото и психическо здраве. Като част от австрийската здравна система, ние работим с общопрактикуващи лекари, фармацевти, техните пациенти и фармацевтични търговци на едро с медикаменти.

 
Фармацевтични продукти
Какво правим

Ние разработваме, произвеждаме и доставяме уникални маркови продукти, генерични лекарства за възстановяване и поддържане на физическото и психическо здраве. Като част от австрийската здравна система, ние работим с общопрактикуващи лекари, фармацевти, техните пациенти и фармацевтични търговци на едро с медикаменти.

Прозрачност
В здравеопазването доверието е основна предпоставка

Като отговорна компания, Gerot Lannach се ангажира с прозрачността. В рамките на Кодекса за прозрачност на EFPIA разкриваме финансови вноски на медицински специалисти.

 
Прозрачност
В здравеопазването доверието е основна предпоставка

Като отговорна компания, Gerot Lannach се ангажира с прозрачността. В рамките на Кодекса за прозрачност на EFPIA разкриваме финансови вноски на медицински специалисти.