Site intended for UK audience

Какво е генеричен продукт?

Съставът и качеството на генеричните лекарства се определят и регулират със закон. Те съдържат същото количество и качество на активно  действащото вещество като еквивалентния продукт. Имат различно име, обикновенно INN ( международно непатентно наименование ). Генеричните продукти подлежат на същия строг контрол от регулаторните органи на качестото и състава, както оригиналното лекарство.

Генеричните продукти толкова ефективни ли са, колкото иновативните продукти?

Иновативните продукти и съответните генерични медикаменти съдържат еднакви активно действащи вещества. Клинични проучвания са доказали, че активната съставка на генеричния продукт е със същата бионаличност, както тази на референтния продукт. Това гарантира, че ефективността им е еднаква. Отговорните институции на ЕС следят за  качеството на генеричните продукти и  тяхното съответствие на актуалното ниво на научните знания. Благодарение на това пациентите разполагат с генерични медикаменти със същата ефикасност и безопасност, както иновативните. Лечебният ефект обаче се постига само ако пациентът спазва стриктно предписанията на лекуващия лекар.

Може ли да се премине от иновативен продукт към генеричен продукт или обратно?

Ако лекарят реши да премине към генеричен медикамент, е малко вероятно да се влоши състоянието  на пациента поради разлики между две лекарства с еднакво количество, една и съща активно действаща съставка и форма.

Генеричните медикаменти са остарели?

Генериците съдържат активни съставки с доказан във времето ефект и затова са се наложили в терапевтичната практика. Те са използвани години наред и е натрупан богат световен опит. Днес никоя европейска здравна система не може да си позволи да се откаже от използването на генерични лекарства.

Нежелани лекарствени реакции

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ