Site intended for UK audience

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на опиоиди

Психичните и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на опиоиди са сериозно хронично заболяване. Обикновено се изисква лечение през целия живот, при което физическите, психологическите и социалните аспекти трябва да бъдат взети под внимание в еднаква степен.

“Ефективното дългосрочно лечение на опиоидната зависимост често изисква многократни лечебни епизоди и комбинации от отговори. Интервенции за намаляване на вредата, психично здраве и други услуги, насочени към съпътстващи психични и физически здравословни проблеми, също ще бъдат важни”, е начинът, по който Германският институт за медицинска документация и информация (DIMDI) определя свързаната форма на терапия. Съществува международен консенсус относно ползите от заместващото лечение.1

1 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Best Practice, policy and practice briefings: Tackling opioid dependence. https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/tackling-opioid-dependence_en  (Zugriff am: 08.02.2021)

31 000 до 37 000 души в Австрия страдат от високорискова употреба на опиоиди - най-вече под формата на смесена употреба.
ДОКЛАД ЗА СИТУАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВАТА В АВСТРИЯ 2020
Заедно работим за справяне с най-големите предизвикателства в здравеопазването.
МАЙКЪЛ БАРТЕНЩАЙН (ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР)

Свържете се с нас.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.