Site intended for UK audience

Фирмена регистрация

Търговско представителсто „G.L. Pharma GmbH“ – България

Решение за вписване в единния търговски регистър на БТПП №173448/09.03.2015

ЕИК : 176837122

1618 гр. София,
бул. „България“ 102
Бизнес Център “Белисимо”,
Сграда А, ет. 6, офис 64

Тел. +359 2 493 2000
Факс: +359 2 493 2002
e-mail: office@gl-pharma.bg

Опровержение

Всички връзки в този уебсайт трябва да бъдат класифицирани като препоръки, освен ако не е посочено друго. Тъй като не е възможно да проверяваме постоянно съдържанието на свързаните уебсайтове, бихме искали да отбележим, че съдържанието може да се променя без наше знание. Ние не поемаме отговорност за автентичността, точността, пълнотата, функционалността или свободата от вируси на всички уебсайтове, свързани с нас и съдържащите се в тях файлове. Това се отнася по-специално за изтеглянията и скриптовете, предлагани там.
Ако вие, като оператор на уебсайт, свързан от нас, не желаете да бъдете свързан с нашия уебсайт, моля, уведомете ни по имейл. След това връзката ще бъде изтрита.