Нашата визия

Gerot Lannach е създаден в резултат на сливането на двете фармацевтични компании Gerot и Lannacher и има история от над 70 години.

Ние разработваме, произвеждаме и доставяме уникални маркови продукти, генерични лекарства за възстановяване и поддържане на физическото и психическо здраве. Като част от австрийската здравна система, ние работим с общопрактикуващи лекари, фармацевти, техните пациенти и фармацевтични търговци на едро с медикаменти.

Медикаментите на G. L. Pharma са познати и използвни в повече от 50 страни по света благодарение на собствени представителства и партньорски взаимоотношения. Нашият опит и традиции са в следните области:

 • Сърдечносъдова система
 • Централна нервна система
 • Урология, онкология, заместваща терапия с опиоиди
Мартин Бартенщайн
Изпълнителен директор
Илзе Бартенщайн
Изпълнителен директор
  Мартин Бартенщайн
  Изпълнителен директор
  Илзе Бартенщайн
  Изпълнителен директор
1947/48
Основаване на Lannacher Heilmittel в Ланах (област Грац) и Gerot Pharmazeutika във Виена
1966
Леополд и Ханелоре Бартенщайн поемат управлението на Lannacher Heilmittel
1997
Lannacher Heilmittel придобива Gerot Pharmazeutika
2003
Начало на експлоатацията в съвременния цех за производство на твърди форми Lannach
2009
Lannacher и Gerot се сливат под марката Gerot Lannach в G.L. Pharma
2012
Стратегическо партньорство с Bausch Health в Русия и пазарите на ОНД
  1947/48
  Основаване на Lannacher Heilmittel в Ланах (област Грац) и Gerot Pharmazeutika във Виена
  1966
  Леополд и Ханелоре Бартенщайн поемат управлението на Lannacher Heilmittel
  1997
  Lannacher Heilmittel придобива Gerot Pharmazeutika
  2003
  Начало на експлоатацията в съвременния цех за производство на твърди форми Lannach
  2009
  Lannacher и Gerot се сливат под марката Gerot Lannach в G.L. Pharma
  2012
  Стратегическо партньорство с Bausch Health в Русия и пазарите на ОНД
Факти и цифри

Пазари
Нашите продукти могат да бъдат намерени на повече от 50 пазара в целия свят. Gerot Lannach има 16 дистрибуторски структури в Европа и дъщерно дружество в Централна Америка.

Брой на персонала
~ 1.000 служители

Постъпления
~ 220 милиона евро (2021), приходи, включително Genericon Pharma 320 милиона евро (2021)

Обем на производството
~ 4.400 милиона единични дози

 
Факти и цифри

Пазари
Нашите продукти могат да бъдат намерени на повече от 50 пазара в целия свят. Gerot Lannach има 16 дистрибуторски структури в Европа и дъщерно дружество в Централна Америка.

Брой на персонала
~ 1.000 служители

Постъпления
~ 220 милиона евро (2021), приходи, включително Genericon Pharma 320 милиона евро (2021)

Обем на производството
~ 4.400 милиона единични дози