Site intended for UK audience

Инхибиторите на протонната помпа, като пантопразол, омепразол, потискат секрецията на стомашна киселина, като необратимо инхибират протонната помпа в стомашните вестибуларни клетки.

Инхибиторите на протонната помпа се използват в ситуации, при които инхибирането на секрецията на стомашна киселина е от полза, като гастроезофагеална рефлуксна болест.1 Това е често срещано състояние в индустриализираните страни от Западния свят. 10% от населението страда от ежедневни или седмични симптоми на рефлукс.
Лекарствата могат да изострят симптомите, включително калциеви антагонисти, нитро медикаменти, теофилини (обостряне на астма, свързана с рефлукс), антихолинергици, психотропни лекарства, орални контрацептиви, ментово масло, съдържащи препарати и други.

От многобройни проучвания е известно, че симптомите на рефлукс намаляват драстично в рамките на няколко дни при ефективна терапия. Поради превъзходния ефект на инхибиране на киселината чрез инхибитори на протонната помпа в сравнение с други форми на терапия, първичната терапия трябва да се провежда с инхибитор на протонната помпа, като резултатът от терапията също така предоставя диагностична информация. В повечето случаи е необходима концепция за дългосрочна терапия. В този контекст дългосрочното лечение обикновено може да се проведе като терапия „при поискване” с инхибитори на киселинната секреция. Ефикасността на такава терапевтична концепция е добре установена, особено за инхибиторите на протонната помпа.2

 

1 Sweetman SC (изд.), Martindale. Пълният справочник за лекарствата: http://www.medicinescomplete.com/ (достъп: 20.11.2013 г.).

2 Koop и сътр. Гастроезофагеална рефлуксна болест – резултати от консенсусна конференция, основана на факти, на Германското общество за храносмилателни и метаболитни заболявания. Z Gastroenterol 2005, 43: 163-164.