Site intended for UK audience

Левкемията е събирателен термин за редица злокачествени заболявания на кръвта, всички от които се намират в костния мозък, мястото, където се произвеждат кръвни клетки.

Настъпва дегенерация на белите кръвни клетки (leukós = бяла, haïma = кръв), която за кратък (остра левкемия) или по-дълъг период от време (хронична левкемия) води до нарушаване на производството на нормални кръвни клетки. Неконтролираният клетъчен растеж на незрели кръвни клетки води до намален брой зрели кръвни клетки в кръвта. Сред по-бавните форми на левкемия е хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ) .1 ХМЛ е рядко заболяване с 1,5 нови случая на 100 000 население годишно. Мъжете са засегнати малко по-често от жените. ХМЛ се среща във всички възрастови групи, най-често между 55 и 60 години.2 В групата на левкемията делът на пациентите с ХМЛ е 20%. Конкретният скрининг е труден. Химичните агенти (напр. Бензен), както и лекарствата в контекста на химиотерапия или имуносупресори се считат за рискови фактори. Началото на заболяването е коварно и асимптоматично до безсимптомно (напр. Първоначално общи симптоми като умора, намалена работоспособност, нощно изпотяване, загуба на тегло, повишена температура, по-късно разширяване на далака).3 Лекарствената терапия за ХМЛ е в съответствие с насоките с инхибитори на протеин киназа като иматиниб, нилотиниб или дазатиниб.2

 

1 Ракът е на фокус. Левкемия като цяло. © OeGHO – Австрийско дружество по хематология и медицинска онкология 2017. http://www.krebsimfokus.at/ueber-krebs/leukaemien/im-ueberblick.html (достъп: 02.05.2017).

2 Hochhaus A et al. Насоки за онкопедия. Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). OeGHO. Към януари 2013 г. https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-myeloische-leukaemie-cml/@@guideline/html/index.html (достъп: 02 май 2017 г.).

3 Petzer A. Ракът е на фокус. Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). © OeGHO – Австрийско дружество по хематология и медицинска онкология 2017. http://www.krebsimfokus.at/ueber-krebs/leukaemien/chronische-myeloische-leukaemie-cml/im-ueberblick.html (достъп: 02.05.2017).