Site intended for UK audience

Терминът транквиланти (незначителни транквиланти) се отнася до психотропни лекарства, които се използват за лечение на състояния на тревожност и напрежение (латински tranquillare = за успокояване).

Те също се наричат анксиолитици (облекчаващи тревожността). Клиничният транквилизатор се определя като облекчаващо, успокояващо и емоционално отпускащо въздействие. Истинската „ера на транквилизаторите“ започна с бензодиазепините, които благодарение на своите фармакологични предимства все още се нареждат на първо място сред транквилантите днес.

Хипнотиците не са рязко дефинирана група лекарства; по-скоро всяко лекарство, което произвежда сън, се нарича хипнотично. Бензодиазепините и по-новите агонисти на бензодиазепиновите рецептори / небензодиазепини, като золпидем, са сред най-често предписваните хипнотици.1

 

1 Riederer & Laux. Основи на невро-психофармакологията. SpringerViennaNewYork 2010, 362-374.