Site intended for UK audience

Прогнозата на пациентите с шизофрения е значително подобрена чрез лечение на шизофрения с лекарства.

Антипсихотиците спомагат за значително съкращаване на болничния престой и могат да бъдат основата за социална интеграция. Сред обществеността често има погрешно схващане, че антипсихотиците се използват само за обезболяване на пациентите или привеждането им в съответствие. Ако обаче се смята, че симптомите на заболяването се дължат главно на дисбаланс на невротрансмитерите и че с помощта на антипсихотици този дисбаланс на невротрансмитерите се компенсира, необходимостта от психофармакологична терапия става разбираема. Медикаментозната терапия е особено успешна при остро лечение, когато целта е да се подобрят положителните симптоми, а в някои случаи и отрицателните симптоми. При приблизително 85% от всички пациенти, лекувани с антипсихотици, симптомите на първи епизод се подобряват значително или отшумяват напълно в рамките на една година. Терапията с антипсихотици води до подобряване или изчезване на шизофреничните симптоми при много пациенти. Дългосрочното лечение с антипсихотици намалява честотата на рецидивите от около 80% на 20% през първата година. Антипсихотиците помагат за възстановяване на функционирането и улесняват връщането към социалния живот.1

 

1 Австрийско дружество по шизофрения. Какво е шизофрения – лечение – медикаменти: http://www.schizophrenie.or.at/was-ist-schizophrenie/behandlung/medikation-46.html (достъп: 6.11.2013 г.).