Site intended for UK audience
Геродаза

Геродаза

Активна субстанция: Азацитидин

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
100 mg