Site intended for UK audience
Convulex chrono

Convulex chrono

Конвулекс хроно (делима таблетка с удължено освобождаване, натриев валпроат)

Фармакотерапевтична група : Антиепилептични средства

 

Активна субстанция: Натриев валпроат

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
300 mg 100
500 mg 30

Информация за лекари и фармацевти