Convulex solution for injection/infusion

Convulex solution for injection/infusion

Конвулекс (инжекционен разтвор/инфузионен разтвор, натриев валпроат)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици

 

Докладвайте странични ефекти

Детайли за продукта

Активна субстанция: Натриев валпроат

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици) Дозова форма Външен вид
100 mg/ml 5 ампула