Site intended for UK audience
Convulex solution for injection/infusion

Convulex solution for injection/infusion

Конвулекс (инжекционен разтвор/инфузионен разтвор, натриев валпроат)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици

 

Докладвайте странични ефекти

Активна субстанция: Натриев валпроат

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
100 mg/ml 5

Информация за лекари и фармацевти