Site intended for UK audience
Convulex syrup

Convulex syrup

Конвулекс сироп (сироп, натриев валпроат)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици

 

Докладвайте странични ефекти

Активна субстанция: Натриев валпроат

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
50 mg/ml 1

Информация за лекари и фармацевти