Site intended for UK audience
Lenalidomide G.L.

Lenalidomide G.L.

Активна субстанция: Леналидомид

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
5 mg 21
10 mg 21
25 mg 21