Neurotop retard

Neurotop retard

Неуротоп ретард (таблетки с удължено освобождаване, Карбамазепин)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици, деривати на карбоксамид

 

Докладвайте странични ефекти

Детайли за продукта

Активна субстанция: Карбамазепин

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици) Дозова форма Външен вид
300 mg 50 таблетка
600 mg 50 таблетка