Site intended for UK audience
Neurotop retard

Neurotop retard

Неуротоп ретард (таблетки с удължено освобождаване, Карбамазепин)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици, деривати на карбоксамид

 

Докладвайте странични ефекти

Активна субстанция: Карбамазепин

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
300 mg 50
600 mg 50

Информация за лекари и фармацевти