Petinimid caps

Petinimid caps

Петинимид (меки капсули, Етосуксимид)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици, производни на суксимид

 

Докладвайте странични ефекти

Детайли за продукта

Активна субстанция: Етосуксимид

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици) Дозова форма Външен вид
250 mg 100 мека капсула