Site intended for UK audience
Petinimid syrup

Petinimid syrup

Петинимид (сироп, Етосуксимид)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици, производни на суксимид

 

Докладвайте странични ефекти

Активна субстанция: Етосуксимид

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
50mg/ml 1

Информация за лекари и фармацевти