Petinimid syrup

Petinimid syrup

Петинимид (сироп, Етосуксимид)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици, производни на суксимид

 

Докладвайте странични ефекти

Детайли за продукта

Активна субстанция: Етосуксимид

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици) Дозова форма Външен вид
50mg/ml 1 сироп