Site intended for UK audience
Trelema

Trelema

Трелема (филмирани таблетки, Лакозамид)

Фармакотерапевтична група: Антиепилептици

 

Докладвайте странични ефекти

Активна субстанция: Лакозамид

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици)
100 mg 30
150 mg 30

Информация за лекари и фармацевти