Vesisol

Vesisol

Везизол (филмирани таблетки, Солифенацинов сукцинат)

Фармакотерапевтична група: Пикочни антиспазматични средства

 

Докладвайте странични ефекти

Детайли за продукта

Активна субстанция: Солифенацинов сукцинат

Концентрация в една дозова единица Размер на опаковката (брой дозови единици) Дозова форма Външен вид
5 mg 30 филмирана раблетка
10 mg 30 филмирана раблетка