Site intended for UK audience

Privaatsuspoliitika

GL Pharma suhtub andmekaitsesse äärmiselt tõsiselt. Me töötleme isikuandmeid ainult vastavalt andmekaitsemäärustes nõutud tingimustele.

Töötleme isikuandmeid üksnes varem määratletud eesmärkidel ja tagame, et andmed on õiged ja ajakohased. Need isikuandmed, mida määratletud otstarbeks enam ei vajata või mis on väärad, kustutatakse viivitamatult. Lisaks tagame meie töödeldud andmete kohase turbe ja kaitseme neid volitamata juurdepääsu eest.

Milliseid isikuandmeid töötleb G.L. Pharma GmbH ja mis eesmärgil? Kellele isikuandmeid edastatakse?

Töötlemiseesmärk „veebisait“:
Kui mitte arvestada allpool kirjeldatud „küpsiseid“, ei koguta GL Pharma kõigi vaba juurdepääsuga veebisaitide külastamisel mingeid isikuandmeid. Salasõnaga kaitstud alad nõuavad registreerimise käigus isikuandmete kogumist ja salvestamist. Töötleme meie veebisaitide registreeritud kasutajate järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed. Põhjus seisneb selles, et kasutajatele on pärast registreerumist avatud nii meie veebisaitide sisselogimisega osa kui ka seotud teenused. Andmetöötluse õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.

Kui veebisaiti külastatakse või sellelt veebisaidilt andmeid otsitakse, töödeldakse järgmist teavet: veebisait, millelt meid külastatakse; alamsaidid, mida meie veebisaidil külastatakse; kuupäev ja kellaaeg; külastaja veebilehitseja nimetus ja külastaja IP-aadress. Neid andmeid hinnatakse anonüümselt ja kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel.

Küpsised
Meie veebisait kasutab nn küpsiseid. Need on väiksed tekstifailid, mida säilitatakse veebilehitsejat kasutavas mobiilseadmes. Need ei põhjusta mingit kahju.

Kasutame küpsiseid oma veebisaidi kasutajasõbralikuks muutmiseks. Mõned küpsised jäävad sinu seadmesse alles, kuni need ise kustutad. Need võimaldavad meil siis, kui meid järgmine kord külastad, sinu veebilehitsejat ära tunda. Kui sa seda ei soovi, saad seadistada oma veebilehitseja nii, et see teavitab sind küpsiste seadest ja saad nende kasutamist lubada üksnes üksikjuhtudel. Kui küpsised desaktiveeritakse, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Veebianalüüs
See veebisait kasutab Google Inc. (“Google”) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab „küpsiseid“ ehk sinu arvutisse paigutatud tekstifaile, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas külastajad seda saiti kasutavad, et pidevalt parandada meie veebilehte ja kohandada seda kasutajate vajadustele. Veebisaidi kasutamisel kogutakse ja salvestatakse järgmised andmed:

 • Lehekülje vaated
 • kasutuskäitumine (kasutamise kestus, klikid, kerimise kiirus…)
 • ligikaudsed asukohaandmed
 • Milliselt veebisaidilt algas teie külastus meie veebisaidile
 • Teave kasutatud veebilehitseja, kasutatud lõppseadme ja internetiteenuse pakkuja kohta.
 • IP-aadress lühendatud kujul (unikaalne identifitseerimine ei ole võimalik).

Küpsise poolt veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse harilikult USA-s asuvasse Google’i serverisse ja säilitatakse seal. Juhime selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et USAs ei ole sertifitseeritud samasugune andmekaitse tase nagu ELis. Ent kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine, taandab Google sinu IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikide piiresse või teistesse riikidesse, mis kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonda. Täielik IP-aadress edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ainult erandjuhtudel ning lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Sinu veebilehitseja edastatud IP-aadressi ei liideta rakenduse Google Analytics kontekstis muude Google’i andmetega.

Küpsised salvestatakse teie veebilehitsejasse kahe aasta jooksul alates teie viimasest külastusest, võimaldades seega meie veebisaidi edaspidistel külastustel juhuslikult genereeritud kasutajatunnuse abil äratundmist. Võid küpsiste kasutamisest keelduda, valides oma veebilehitsejas kohased sätted. Kuid palun tea, et seda tehes ei pruugi sul olla võimalik kasutada selle veebisaidi täisfunktsionaalsust.

Saad ka takistada Google’il küpsise genereeritud andmete kogumist, sinupoolse veebisaidi kasutamisega (sh sinu IP-aadressiga) seostamist ja Google’i poolt töötlemist, laadides alla ja installeerides veebilehitseja pistikprogrammi (plug-in) järgmiselt lingilt: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Saad takistada Google Analytics poolt andmete kogumist, klikkides järgmisele lingile. Sel juhul jäävad küpsised desaktiveerituks, takistades sinu andmete kogumist, kui edaspidi seda veebisaiti külastad.

Google Analytics rakenduse desaktiveerimine
Täiendavat teavet kasutamistingimustest ja andmekaitsest saab veebilehelt http://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://www.google.de/intl/de/policies/. Palun pane tähele, et sellel veebisaidil on Google Analytics rakendusele lisatud “anonymizeIp”, et tagada IP-aadresside anonüümne kogumine (nn IP maskeerimine).

Kogutud kasutajatega seotud andmed kustutatakse automaatselt 14 kuu möödudes.

Töötlemiseesmärk „turundus“:
Meie toodete kaubastamiseks töötleme oma klientide juures kontaktisikute järgmisi isikuandmeid: nimi, sünniaeg, kontakti kuupäev, firma, ametikoht, kasutajanimi, pangaandmed, UID-number, sotsiaalkindlustuse number, maksukohuslase number, OAK-number. Töötlemise õiguslikud alused on kliendi ja G.L. Pharma GmbH vahelised andmeid käsitlevad lepingulised suhted. Enamik töödeldud andmetest saadetakse meile kliendi enda poolt ja osa kontaktandmetest on avalik teave. Eeldusel, et see on lepingu täitmiseks vajalik, edastatakse andmed meie tarnesse või teenusesse kaasatud alltöövõtjatele (nt transpordifirmad jne) ning vajaduse korral edastatakse andmed ka EL/EMP piirkonda ja kolmandatesse riikidesse.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate, kuid Euroopa Komisjoni poolt sertifitseeritud riikide loend, kellel on olemas adekvaatne isikuandmete kaitse, asub veebilehel: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Töötlemiseesmärk „äritegevuse arendus, ostude sooritamine, registreerimine ja muu töötlus“:
Äritegevuse, ostutegevuse, farmaatsiatoodete registreerimise ning muude vastavate protsesside käivitamiseks ja alalhoidmiseks töötleme järgmisi meie tarnijate, teenusepakkujate ja klientide andmeid: nimi, kontakti kuupäev, firma, ametinimetus, funktsioon.

Niisuguse andmetöötluse õiguslik alus on eellepinguline suhe, samuti lepinguline suhe meie tarnijate ja klientidega. Eeldusel, et see on lepingu täitmiseks vajalik, edastatakse andmed pankadele, et korraldada arveldamist, samuti kindlustusfirmadele, kohastele ametkondadele ning meie tarnesse ja teenusesse kaasatud alltöövõtjatele (nt transpordifirmad jne), ning vajaduse korral edastatakse andmed ka kogu EL/EMP piirkonda ning kolmandatesse riikidesse.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate, kuid Euroopa Komisjoni poolt sertifitseeritud riikide loend, kellel on olemas adekvaatne isikuandmete kaitse, asub veebilehel: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Töötlemiseesmärk „töökoha taotlemine“:
Töökoha taotlemise protseduuriks ning taotluse hilisemaks kaalumiseks säilitamiseks (taotleja nõusolekul) töötleme me töökoha taotlejate järgmisi isikuandmeid: nimi, sünniaeg, sünnikoht, sugu, rahvus, tiitel, kontaktandmed, soovitud ametikoht, religioossed vaated, sotsiaalkindlustuse number, haridus, töökogemus, huvialad, teave pereliikmete kohta, sertifikaadid, avaldatud materjalid, perekonnaseis, põhiline sõjaväe-/tsiviilteenistus, tööluba, asüülitaotlus, autojuhiluba/kahveltõstuki litsents ning kirjalikud salvestised tööintervjuust.

Töötlemise õiguslik alus on töökoha taotleja ja G.L. Pharma GmbH vaheline eellepinguline suhe.

Taotleja andmed kustutatakse hiljemalt 6 kuu pärast, välja arvatud juhul, kui taotleja on sõnaselgelt nõustunud, et me võime tema taotlust säilitada kauem. Taotlejate andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.

 

Töötlemiseesmärk „ravimiohutuse järelevalve“:
Seadusejärgselt oleme kohustatud säilitama ravimiohutuse järelvalve infot. Mõiste „ravimiohutuse järelevalve“ hõlmab niisuguste meditsiinitoodete seiret, mida kasutatakse haiguste profülaktikaks, diagnoosimiseks või raviks ajavahemikul, mis järgneb nende kinnitamisele. Kui saame teateid toote soovimatutest kõrvaltoimetest, töötleme järgmisi patsiendiandmeid, juhul kui need edastab meile aruandev isik (nt arst, sugulane jne) ja kui need on vajalikud teate käsitlemiseks või neid peetakse vajalikuks teate saatnud isiku poolt: Nimi ja kontaktandmed, vanus, sugu, kehalised näitajad, meditsiiniajalugu (sh ravimiajalugu) ning soovimatu kõrvaltoime üksikasjad.

Soovimatute kõrvaltoimete kohta saabunud teadete jälgitavuse ja käsitlemise huvides töötleme juhul, kui see on vajalik, teatanud isiku järgmisi isikuandmeid: Nimi ja kontaktandmed, meditsiiniline kvalifikatsioon.

Peale eelpool loetetud andmete ei kogu ega säilita me aruandva isiku ja patsiendi kohta muud teavet. Andmetöötluse alus on õiguslikult ette nähtud garantii kõrge kvaliteediga tervishoiutoodeteks, ravimiteks ja meditsiinitoodeteks ja vastavate ohutusstandardite täitmiseks. Kogutud isikuandmed edastatakse Euroopa Ravimiagentuurile (EMA), vajaduse korral teistele ravimiametitele Terviseturvalisuse Föderaalkontorile ning turundusvolituse omanikule/ravimiohutuse järelevalve lepingulisele partnerile nende õigusliku kohustuse põhjal. Kõrvaltoimete aruannete nõuetekohaseks töötlemiseks võib olla vajalik, et mõned andmed edastatakse asutusesiseselt teistele asjaomastele osakondadele.

Õiguslike nõuete tõttu oleme me kohustatud alal hoidma ravimiohutuse järelevalve andmebaasi, kus säilitatakse soovimatute kõrvaltoimete teateid. Teadete säilitamisel ei kasutata teate saatnud isiku või patsiendi nime ega kontaktandmeid.

 

Töötlemiseesmärk „meditsiinilised päringud“:
Meditsiiniliste päringute raames antakse meie kinnitatud toodete kohta teavet patsientidele, arstidele, apteekritele jne, ning ravimiohutuse järelevalve kontekstis oluline teave edastatakse meie ravimiohutuse järelevalve osakonnale. Meditsiiniliste päringute käigus töödeldakse järgmisi andmeid: Vastuvõtu kuupäev, päringu esitaja positsioon (nt arst, apteeker, patsient, haigla), toode, päringu teema, vastus (koos kuupäeva ja viitega), ravimiohutuse järelevalve asjakohasus, vastutav ravimiohutuse järelevalve töötaja ning teabe esitanud isiku nimi. Kui esitad päringu esitamise käigus oma tervise, religiooni või seksuaalelu kohta kirjalikke tundlikke andmeid, töödeldakse sellist teavet üksnes juhul, kui see on asjakohane ning päringule vastamiseks vajalik.

Andmetöötluse alus on õiguslikult ette nähtud garantii kõrge kvaliteediga tervishoiutoodeteks, ravimiteks ja meditsiinitoodeteks ja vastavate ohutusstandardite täitmiseks. Sellist teavet ei edastata kolmandatele pooltele. Kui päring hõlmab ravimiohutuse järelevalvega seotud teemat, kehtivad „ravimiohutuse järelevalve eesmärgi“ osas kirjeldatud selgitused.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse üksnes niikaua, kuni see on vajalik lepingulise suhte või õigusliku kohustuse täitmiseks. Pärast seda ajavahemikku muudetakse isikuandmed anonüümseks või kustutatakse.

Millised õigused on sinul kui andmete subjektil?

Vastavalt praegu kehtivale andmekaitseseadusele saad vastutavalt isikult taotleda järgmist:

 • Juurdepääsuõigus andmete subjektile (GDPR artikkel 15)
 • Õigus parandustele ja õigus kustutamisele (GDPR artiklid 16 ja 17)
 • Õigus töötlemisest keelduda (GDPR artikkel 18)
 • Õigus andmete teisaldamiseks (GDPR artikkel 20)

 

Lisaks on sul õigus:

 • taganeda oma nõusolekust enda isikuandmete töötlemiseks (GDPR artikli 13 punkt 1 (c) ja artikli 14 punkt 2 (d))
 • vastustada oma isikuandmete töötlemine (GDPR artikkel 21)
 • esitada kaebus järelevalveametkonnale (GDPR artikli 13 punkt 2 (d) ja artikli 14 punkt 2 (e))

Kes vastutab selle eest, et minu andmeid käsitletakse vastavalt sellele privaatsuspoliitikale?

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

Kui sul on seoses oma isikuandmete töötlemise või oma andmekaitsega seotud õiguste tagamise suhtes täiendavaid küsimusi või kommentaare, võta meiega ühendust aadressil dataprivacy@gl-pharma.at.