Site intended for UK audience

Болката може да се появи остро, т.е.за ограничен период от време или хронично, за по-дълъг период от време.

Хроничната болка е един от най-честите симптоми на всички. Според данни на „Австрийския алианс за болка“ само в Австрия са засегнати 1,5 милиона души. Половината от тези пациенти са нарушени в трудовия си живот поради хроничната си болка, а 11% дори не са в състояние да работят поради състоянието си.1

Болката се класифицира не само според продължителността си, но и според нейните задействащи механизми за задействане в така наречената ноцицептивна, невропатична, смесена и дисфункционална болка.2,3 Следователно видът на болката трябва да бъде известен при терапия на болка, базирана на лекарство, за да може индивидуално да се адаптира терапия на болката, ориентирана към механизъм, към пациента.

Ноцицептивната болка се причинява от остро увреждане на тъканите в контекста на възпалителни, дегенеративни и злокачествени заболявания или в контекста на остро нараняване. В зависимост от локализацията, соматичната болка (причинена от заболявания на опорно-двигателния апарат, кожата, подкожната тъкан и лигавицата) може да бъде разграничена от висцералната болка (така наречената „висцерална болка“, засягаща вътрешните органи, например колики). Ноцицептивната болка се медиира от рецептори за болка (ноцицептори) и има тенденция да има постоянен характер (напр. Пробождане, тъп или пробиване). Невропатичната болка се появява след увреждане или заболяване на нервната система (често наричано „нервна болка“) и често се описва като изгаряне, изтръпване, пробождане, прострелване, излъчване, „наелектризиране“. Невропатичната болка е обект на различен механизъм от ноцицептивната болка и съответно изисква различни аналгетици. Смесената болка има както ноцицептивни, така и невропатични компоненти.

Тези видове болка могат да варират по интензивност от лека до тежка и могат да възникнат в контекста на различни заболявания (например туморни заболявания или не-злокачествени заболявания). Следователно, особено в контекста на терапията с хронична болка, точната диагноза както на механизма, така и на интензивността на болката е от съществено значение за правилния избор на аналгетик.

 

1 Рудолф Ликар. Опиоиди при хронична болка. Ärztemagazin 11, 2017: 16-19.

2 Sabine Sator-Katzenschlager. Актуализация на терапията за болка 2015. лекар и практика том 69, 2015: 89-94.

3 Габриеле Грьогл. Типът болка определя вида на лекарството. Лекари Болка в короната17, 2017: 14-16.