Teriflunomide G.L. Pharma 14 mg potahované tablety

Teriflunomide G.L. Pharma 14 mg potahované tablety

Účinná látka: