Výzkum a vývoj

Neustále investujeme do farmaceutického výzkumu a vývoje, abychom napomohli pacientům usnadnit a zlepšit každý den jejich života.

Jsme přesvědčeni, že inovace jsou jedním z klíčových faktorů podmiňujících náš organický růst. Náš silný a zkušený tým vynikajících vědců má v oblasti inovací pozoruhodné výsledky. Díky partnerství s vědeckými centry po celém světě neustále sledujeme vývoj v našem odvětví.

Naším primárním cílem jsou inteligentní řešení ve zdravotní péči, která pro svou realizaci vyžadují vysokou míru ambicí a znalostí.

Naše výzkumná centra

Lannach/Graz
V naší centrále v Lannachu se náš výzkum a vývoj soustřeďuje na pevné lékové formy. Specializujeme se na vývoj výrobně složitých lékových forem s postupným uvolňováním účinné látky, při kterém jsou využívány inovativní techniky formulace.

Vídeň
Naši vědci ve Vídni se specializují na vývoj tekutých a polotuhých lékových forem včetně sterilních přípravků. Snadno aplikovatelné a pro pacienta bezpečné produkty jsou primárním cílem našeho týmu.

 
Naše výzkumná centra

Lannach/Graz
V naší centrále v Lannachu se náš výzkum a vývoj soustřeďuje na pevné lékové formy. Specializujeme se na vývoj výrobně složitých lékových forem s postupným uvolňováním účinné látky, při kterém jsou využívány inovativní techniky formulace.

Vídeň
Naši vědci ve Vídni se specializují na vývoj tekutých a polotuhých lékových forem včetně sterilních přípravků. Snadno aplikovatelné a pro pacienta bezpečné produkty jsou primárním cílem našeho týmu.

Výzkum a vývoj
Náš výzkum a vývoj je zaměřen na tekuté, polotuhé a tuhé lékové formy včetně sterilních přípravků.
Vlastní výroba
Společnost Gerot Lannach vyrábí vysoce kvalitní farmaceutické produkty dle standardů EU a GMP ve vlastních výrobních centrech Lannach/Graz a ve Vídni.
Dostupnost
Naše produkty jsou dodávány do více jak 50 zemí světa. Vlastní pobočky vedeme v 16 zemích Evropy, společnost má svou pobočku také v centrální Americe.
  Výzkum a vývoj
  Náš výzkum a vývoj je zaměřen na tekuté, polotuhé a tuhé lékové formy včetně sterilních přípravků.
  Vlastní výroba
  Společnost Gerot Lannach vyrábí vysoce kvalitní farmaceutické produkty dle standardů EU a GMP ve vlastních výrobních centrech Lannach/Graz a ve Vídni.
  Dostupnost
  Naše produkty jsou dodávány do více jak 50 zemí světa. Vlastní pobočky vedeme v 16 zemích Evropy, společnost má svou pobočku také v centrální Americe.
Regulační záležitosti

Náš zkušený tým pro regulační záležitosti se sídlem v Lannachu a ve Vídni vyřizuje až 100 regulačních řízení ročně a zajišťuje pokračování přibližně 1500 registrací po celém světě. V průběhu času jsme v oblasti regulačních záležitostí nashromáždili rozsáhlé a podrobné know-how, týkající se zejména postupů v EU a SNS. Tato zkušenost je klíčová pro včasný vstup našich léčivých přípravků na trh.

 
Regulační záležitosti

Náš zkušený tým pro regulační záležitosti se sídlem v Lannachu a ve Vídni vyřizuje až 100 regulačních řízení ročně a zajišťuje pokračování přibližně 1500 registrací po celém světě. V průběhu času jsme v oblasti regulačních záležitostí nashromáždili rozsáhlé a podrobné know-how, týkající se zejména postupů v EU a SNS. Tato zkušenost je klíčová pro včasný vstup našich léčivých přípravků na trh.

Duševní vlastnictví

Ochrana našich aktiv a zajištění dostatečné svobody podnikání je každodenní záležitostí našeho dobře vyškoleného týmu, který se zabývá duševním vlastnictvím a který se na poli duševního vlastnictví ve farmaceutickém průmyslu těší vynikající pověsti. Práci našich výzkumných a vývojových týmů chrání četné patenty a patentové přihlášky po celém světě.

 
Duševní vlastnictví

Ochrana našich aktiv a zajištění dostatečné svobody podnikání je každodenní záležitostí našeho dobře vyškoleného týmu, který se zabývá duševním vlastnictvím a který se na poli duševního vlastnictví ve farmaceutickém průmyslu těší vynikající pověsti. Práci našich výzkumných a vývojových týmů chrání četné patenty a patentové přihlášky po celém světě.

Máte otázky?
Kontaktujte nás.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

+420 222 318 377
office@gl-pharma.cz
Máte otázky?
Kontaktujte nás.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.