Hlášení nežádoucích účinků

Jakékoliv nežádoucí účinky nebo nežádoucí reakce prosím nahlaste oddělení bezpečnosti léčiv společnosti G.L. Pharma:

Eva Novakova 

V případě naléhavé zdravotní situace prosím kontaktujte svého lékaře, pohotovostní lékařskou službu nebo záchrannou službu.

+420 603 509 730

eva.novakova@gl-pharma.cz

Kontakt
Hlášení nežádoucích účinků

Eva Novakova 

+420 603 509 730
eva.novakova@gl-pharma.cz
Kontakt
Hlášení nežádoucích účinků

Eva Novakova