Site intended for UK audience

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Jelen Felhasználási feltételek a www.gl-pharma.hu címen elérhetőek, a honlap használatának szabályait határozzák meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.gl-pharma.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A www.gl-pharma.hu honlapot a G.L Pharma Magyarország Kft. ( 1132 Budapest, Váci út 18) üzemelteti, a továbbiakban “Üzemeltető” G.L. Pharma megbízásából. Azzal, hogy belép a www.gl-pharma.hu oldalra a honlap látogatásával és használatával Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket:

  • A www.gl-pharma.hu honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá
  • A honlap üzemeltetője mindent megtesz, hogy a közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek, azonban a honlapon elhelyezett tartalmak tájékoztatásra szolgálnak, sem a honlap üzemeltetője, sem a megbízó nem vállal felelősséget az információk pontosságáért, teljességéért.
  • A honlapon elhelyezett információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, amely nem helyettesíti az orvos vagy más egészségügyi szakember felkeresését.
  • Az üzemeltető nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
  • Automatikusan kisméretű adatfile-ok kerülhetnek az Ön számítógépére (“cookie”). Az adatfile-ok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A G.L Pharma Magyarország Kft. oldalra történő belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről statisztikai célú naplófile készül.

TARTALOM ÉS SZERZŐI JOGOK

A honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A honlap látogatója az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön elfogadja, hogy a www.gl-pharma.hu honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

ALAPELVEK

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a panaszok orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a hatályos jogszabályokban foglaltak érvényesek.

A G.L Pharma Magyarország Kft. regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatásait kizárólag orvosoknak, illetve gyógyszerészeknek kínálja, ezért a regisztráció során különösen az orvos, illetve a gyógyszerész nevét, pecsétszámát/ működési nyilvántartási számát, orvos esetében szakterületét, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet kérheti, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a G.L Pharma Magyarország Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag orvosok, illetve gyógyszerészek számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.

A G.L Pharma Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Magyarország Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

d) a jó erkölcs követelményeivel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A honlapon szereplő gyógyszernevek, védett nevek, a G.L Pharma tulajdonai, azokkal kapcsolatban a cég minden jogot fenntart magának és azok üzleti célú felhasználása tiltott.

A G.L Pharma Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK