Convulex 50 mg/ml sīrups

Convulex 50 mg/ml sīrups

Produkta apraksts

Aktīvā viela: Natrii valproas

Stiprums/koncentrācija Skaits/ml iepakojumā Zāļu forma Izskats
50 mg uz 1 ml 100ml Sirups
 
..