Tiavella 300 mg apvalkotās tabletes

Tiavella 300 mg apvalkotās tabletes

Produkta apraksts

Aktīvā viela: Benfotiamin

Stiprums/koncentrācija Skaits/ml iepakojumā Zāļu forma Izskats
300 mg N50 apvalkotās tabletes
 
..