Site intended for UK audience

Politică de confidenţialitate

G.L. Pharma acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal. În cadrul activității noastre prelucrăm astfel de date cu respectarea principiilor legale de prelucrare.

Prelucrăm datele dumneavoastră numai pentru atingerea scopurilor definite anterior prelucrării și pentru a ne asigura că datele sunt exacte și actualizate. Datele care nu mai sunt necesare a fi prelucrate pentru atingerea scopului sau datele inexacte vor fi șterse imediat. În plus, asigurăm măsuri adecvate de securitate cu privire la datele prelucrate și întreprindem măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat.

Care sunt categoriile de date prelucrate și scopurile prelucrării? Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor în contextul utilizării acestui website:

Cu excepția cookie-urilor descrise mai jos, nu prelucrăm alte date cu caracter personal în scopul accesării prezentului website.Datele nu vor fi transferate către terțe părți. Următoarele categorii de informații sunt prelucrate în contextul utilizării acestui website: sursa accesării (pagina de pe care vizitați website-ul nostru), sub-paginile pe care le vizitați pe website, data și ora accesării, browser-ul de internet utilizat la accesare și adresa IP. Aceste date sunt analizate de o manieră anonimizată și sunt folosite exclusiv în scopuri statistice.

Cookie-uri
Website-ul nostru utilizează cookie-uri. Acestea reprezintă fișiere mici de text care sunt plasate pe dispozitivul dumneavoastră. Acestea nu sunt dăunătoare.

Folosim cookie-uri pentru a asigura utilizarea facilă a acestui website. Anumite cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră, până când le ștergeți. Acestea permit paginii să recunoască browserul utilizat de dumneavoastră la următoarea accesare a paginii noastre. Dacă nu vă doriți acest lucru, puteți seta browserul dumneavoastră astfel încât să vă informeze cu privire la plasarea de cookie-uri și pe care le puteți accepta punctual. Când cookie-urile sunt dezactivate, anumite funcționalități ale paginii pot fi afectate.

Analiza paginii
Acest website utilizează Google Analytics, un instrument pus la dispoziție de Google Inc. (Google). Google Analytics folosește cookie-uri, mici fișiere text plasate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră, cu scopul de a permite analiza modului în care utilizatorii interacționează cu acest website, pentru a îmbunătăți în mod constant site-ul nostru web și pentru a-l adapta la nevoile utilizatorilor. Următoarele date sunt colectate și înregistrate atunci când utilizați site-ul web:

 • Vizualizări de pagini
 • Comportamentul de utilizare (durata de utilizare, click-uri, viteza de derulare, etc.)
 • Date aproximative privind locația
 • De pe ce site web a început vizita dvs. pe site-ul nostru
 • Informații despre browser-ul web utilizat, dispozitivul folosit, furnizorul de internet
 • Adresa I.P. în formă prescurtată (nu este posibilă o identificare unică)

Informația obținută prin intermediul cookie-urilor referitoare la modalitatea de utilizare a website-ului este, ca regulă, transmisă către serverul Google din S.U.A. și stocată acolo. Atragem atenția în mod expres asupra faptului că S.U.A. nu este certificată ca având același nivel de protecție a datelor ca și U.E.. Cu toate acestea, în cazul anonimizării adresei I.P. pe acest website, Google va stoca adresa dumneavoastră I.P. într-un stat membru U.E. sau alte state din S.E.E.. Doar în cazuri excepționale adresa dumneavoastră I.P. va fi transmisă către serverele Google din SUA și comprimată acolo. În numele G.L. Pharma, Google va utiliza această informație pentru a analiza modul de utilizare a website-ului, pentru a elabora rapoarte cu privire la activitatea pe site și pentru a furniza operatorului website-ului alte servicii. Adresa I.P. transmisă de browser-ul dumneavoastră în contextul prelucrării de către Google Analytics nu este combinată cu alte date pe care Google le are despre dumneavoastră.

Cookie-urile sunt stocate în browserul dvs. web pentru o perioadă de doi ani de la ultima dvs. vizită, permițând astfel recunoașterea la viitoarele vizite pe site-ul nostru web prin intermediul unui I.D. de utilizator generat aleatoriu. Puteți refuza plasarea de cookie-uri prin configurarea setărilor din browserul dumneavoastră, cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că anumite funcționalități ale website-ului pot deveni inaccesibile.

Puteți opri colectarea de date de către Google prin intermediul cookie-urilor precum și cu privire la modul în care utilizați acest website (inclusiv adresa I.P.) prin descărcarea și instalarea următorului plug-in (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Puteți opri colectarea datelor de către Google Analytics, printr-un click pe următorul link. Un cookie de opt-out va fi plasat în browser pentru a preveni colectarea de date atunci când vizitați acest website:

Dezactivarea Google Analytics
Pentru mai multe informații privind termenii și condițiile precum și prelucrarea datelor prin intermediul Google Analytics puteți accesa http://www.google.com/analytics/terms/de.html
sau https://www.google.de/intl/de/policies/. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următorul cod: “anonymizeIp” a fost introdus în Google Analytics pe acest website, astfel încât colectarea adresei I.P. să aibă loc de o manieră anonimizată (așa numita I.P. masking).

Datele colectate referitoare la utilizator sunt șterse automat după 14 luni.

 

Prelucrarea în scop de marketing

În vederea comercializării produselor noastre, prelucrăm următoarele categorii de date ale persoanelor de contact ale clienților noștri: nume, data nașterii, date de contact, societatea, funcția, numele de utilizator, date bancare, număr de asigurat, număr unic de identificare. Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de contractul încheiat între client și G.L. Pharma sau consimțământul persoanei vizate. Majoritatea tipurilor de date prelucrate ne sunt furnizate în mod direct de către persoanele vizate sau sunt disponibile în mod public. În măsura în care se dovedește necesar pentru executarea contractului, datele vor fi transmise partenerilor noștri implicați în executarea contractului (de exemplu companii de transport, etc) și vor fi de asemenea transmise, dacă este necesar în cadrul UE/SEE, sau în țări terțe care asigură un nivel adecvat de protecție.

Lista țărilor din afara UE, pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare este disponibilă la: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

 

Prelucrarea în scopuri legate de dezvoltarea afacerii, achiziții, înregistrarea și onorarea comenzilor:

În scopul inițierii unei relații contractuale privind achiziția, înregistrarea produselor farmaceutice și procesarea comenzilor, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal aparținând persoanelor de contact ale furnizorilor și clienților: nume, date de contact, societate, funcția deținută în cadrul societății.

Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de demersurile efectuate în vederea încheierii un contract, precum și de contractul încheiat cu furnizorii și clienții. În măsura în care se dovedește necesar pentru executarea contractului, datele vor fi transmise partenerilor noștri implicați în executarea contractului (de exemplu companii de transport, etc) și vor fi de asemenea transmise, dacă este necesar în cadrul UE/SEE, sau în țări terțe care asigură un nivel adecvat de protecție.

Lista țărilor din afara UE, pentru care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare este disponibilă la: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

 

Prelucrarea datelor în contextul recrutării

Pentru gestionarea procesului de recrutare precum și pentru stocarea datelor în vederea contactării persoanei (cu consimțământul acesteia), prelucrăm următoarele categorii de date: nume, data nașterii, locul nașterii, sex, naționalitate, date de contact, poziția pentru care candidează, confesiunea religioasă, numărul de asigurat, experiența profesională, hobby-uri, detalii cu privire la membri familiei, certificate, publicații, starea civilă, exercițiu miliar, permis de muncă, aplicație azil, permis de conducere/ stivuitor și notițele din cadrul interviului.

Temeiul legal al prelucrării datelor este reprezentat de demersurile efectuate de persoana vizată în vederea încheierii unui contract cu G.L. Pharma GmbH.

Datele candidaților vor fi șterse în termen de maximum 6 luni, cu excepția cazului în care candidatul își manifestă în mod expres consimțământul pentru stocarea ulterioară. Datele candidaților nu vor fi transmise către terțe părți.

 

Prelucrarea în scopuri de farmacovigilență

Suntem obligați prin lege să menținem un sistem de farmacovigilență. Termenul de farmacovigilență acoperă monitorizarea medicamentelor utilizate pentru profilaxia, diagnosticul sau tratamentul bolilor în perioada următoare autorizării lor. În contextul rapoartelor privind reacțiile adverse, prelucrăm următoarele date personale ale pacientului, dacă acestea ne sunt comunicate de către persoana raportoare (de exemplu, medic, rudă etc.) și sunt necesare pentru prelucrarea raportului sau sunt considerate necesare de către persoana raportoare: inițiale nume și date de contact, vârstă, sex, măsurători corporale, istoric medical (inclusiv informații despre tratamente medicale) și detalii despre efectul secundar.

Din considerente de trasabilitate și prelucrare a rapoartelor privind reacțiile adverse, prelucrăm următoarele date personale ale persoanei notificatoare, dacă este necesar: numele și datele de contact, calificările medicale.

În afară de datele enumerate aici, nu colectăm alte informații despre persoana care raportează și/sau pacient. Temeiul prelucrării este reprezentat de obligația legală în ceea ce privește standardele înalte de calitate și siguranță în asistența medicală, produse farmaceutice și produse medicale. Datele cu caracter personal colectate sunt transferate către Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDM), Oficiul Federal pentru Securitate în Sănătate (FOSG), dacă este necesar, către alte agenții de medicamente și titularului autorizației de punere pe piață / partenerului contractual de farmacovigilență. Pentru procesarea corectă a rapoartelor privind evenimentele adverse, poate fi necesar ca unele date să fie transmise pe plan intern către alte departamente implicate.

Urmare a cerințelor legale, suntem obligați să menținem o bază de date de farmacovigilență în care sunt stocate rapoartele privind efectele secundare. O astfel de stocare are loc fără nume și date de contact ale persoanei raportoare sau ale pacientului.

 

Prelucrarea datelor în scopuri de cercetare medicală

În cadrul studiilor clinice, informațiile despre produsele aprobate de noi sunt furnizate pacienților, medicilor, farmaciștilor etc., iar informațiile relevante privind farmacovigilența sunt transmise departamentului nostru de farmacovigilență. În cursul cercetărilor medicale, vor fi prelucrate următoarele date: data primirii solicitării, poziția solicitantului (de exemplu, medic, farmacie, pacient, spital), produs, obiectul cercetării, răspuns (cu data și referința), relevanță din punct de vedere farmacovigilență, angajat responsabil farmacovigilență, precum și numele persoanei care furnizează informații. Dacă transmiteți date sensibile despre sănătatea, religia sau viața dvs. sexuală în timpul unei cercetări în scris, aceste informații vor fi procesate numai dacă sunt relevante și necesare pentru a răspunde scopului cercetării medicale.

Temeiul prelucrării este reprezentat de obligația legală cu privire la standardele de calitate și siguranță ridicate în asistența medicală, produsele farmaceutice și produsele medicale. Aceste date nu vor fi transmise către terți. Dacă solicitarea are legătura cu farmacovigilența, se aplică dispozițiile privind „Prelucrarea în scopuri de farmacovigilență”.

Prelucrarea datelor în contextul sponsorizărilor
În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina G.L. Pharma de către dispozițiile art. 814 din Legea nr. 95/2006, coroborat cu dispozițiile Normelor privind evaluarea și avizarea publicității la medicamente, date privind numele, prenumele, calificarea medicală, adresa unde profesionistul în domeniul sănătății își desfășoară activitatea, suma, data contractului de sponsorizare vor fi transmise către ANMDM.

Cât timp vor fi stocate datele?

Datele nu vor fi stocate pentru o durată mai mare decât cea care este necesară în vederea executării obiectului contractului sau pentru îndeplinirea unei obligații legale. După expirarea acestei perioade, datele vor fi anonimizate sau șterse.

Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • dreptul de acces (art. 15 din GDPR)
 • dreptul la rectificare și ștergere (art. 16 și 17 din GDPR)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR)
 • dreptul la portabilitate (art. 20 din GDPR)

De asemenea, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimțământului (art. 13 alin. 1 lit. (c) și art. 14 alin. 2 lit.(d) GDPR)
 • dreptul de opoziție (art. 21 GDPR)
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 13 alin. 2 lit. (d) și art. 14 alin. 2 lit. (e) GDPR)

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

GL Pharma GmbH, Reprezentanţă în România
Tel:  +40 31 425 45 47
Fax: + 40 31 405 61 57
Email: office@gl-pharma.ro

În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de legislația în vigoare, vă rugăm să vă adresați la dataprivacy@gl-pharma.at.

Disclaimer

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate linkurile din acest website sunt considerate recomandări. Deoarece nu este posibil să verificăm în permanență conținutul website-urilor la care facem trimitere, vă aducem la cunoștință faptul că acestea se pot schimba fără cunoștința noastră. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru autenticitatea, corectitudinea, completitudinea, funcționalitatea sau libertatea împotriva virușilor tuturor website-urilor la care facem trimitere și a fișierelor conținute în acestea. Acest lucru se aplică în special descărcărilor și scripturilor pe website-urile respective.

Dacă, în calitate de operator al unui website la care noi facem trimitere, nu doriți o legătură între site-ul nostru și dumneavoastră, vă rugăm să ne informați prin e-mail. Linkul va fi apoi șters.