Gerot Lannach i världen

Vi utvecklar, producerar och marknadsför läkemedel till hälso- sjukvården över stora delar av världen. Våra kunder är läkare, farmaceuter, patienter och läkemedelsgrossister.

Våra kontor
Gerot Lannach läkemedel marknadsförs i fler än 50 länder. I Europa har vi egna dotterbolag i 15 länder. I Centralamerika har vi ett dotterbolag i Mexico.

Våra lokala kontor:

Har du någon fråga?
Kontakta oss.

Vi svarar gärna på dina frågor!

+46 703 27 39 27
info@gl-pharma.se
Har du någon fråga?
Kontakta oss.

Vi svarar gärna på dina frågor!