Site intended for UK audience

Koncern

Vem vi är

GL Pharma (Österrike) utvecklar, producerar och säljer originalläkemedel samt generiska läkemedel till sin hemmamarknad samt till sina dotterbolag och samarbetspartners runt om i världen.

GL Pharma fokuserar primärt på läkemedelsutveckling inom terapiområdena:

  • Hjärta/Kärl
  • Centrala nervsystemet
  • Urologi, onkologi, substitutionsbehandling

 

G.L. Pharma Nordic AB är ett dotterbolag till GL Pharma (G.L. Pharma GmbH), som marknadsför och säljer läkemedel till den Nordiska marknaden.