Koncern

Vem vi är

GL Pharma (Österrike) utvecklar, producerar och säljer originalläkemedel samt generiska läkemedel till sin hemmamarknad samt till sina dotterbolag och samarbetspartners runt om i världen.

GL Pharma fokuserar primärt på läkemedelsutveckling inom terapiområdena:

  • Hjärta/Kärl
  • Centrala nervsystemet
  • Urologi, onkologi, substitutionsbehandling

 

G.L. Pharma Nordic AB är ett dotterbolag till GL Pharma (G.L. Pharma GmbH), som marknadsför och säljer läkemedel till den Nordiska marknaden.