Site intended for UK audience

Personuppgiftspolicy

GL Pharma tar dataskyddet på stort allvar. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Vi behandlar personuppgifter endast för tidigare definierade ändamål och säkerställer att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

Personuppgifter som inte längre behövs för det definierade syftet eller som är felaktiga kommer att raderas omedelbart. Dessutom säkerställer vi tillräcklig säkerhet för de uppgifter som behandlas av oss och skyddar dem mot obehörig åtkomst.

 

Vilka personuppgifter behandlas av G.L. Pharma GmbH och för vilket ändamål? Till vem överförs personuppgifterna?

Syfen behandling ”webbplats”:

Med undantag för de cookies som beskrivs nedan, samlas inga personuppgifter in när du besöker alla fritt tillgängliga G.L. Pharma-webbplatser. Lösenordsskyddade områden kräver insamling och lagring av personuppgifter under registreringen. Vi behandlar följande personuppgifter om registrerade användare av våra webbplatser: namn, kontaktuppgifter. Anledningen till detta är att användare kan använda inloggningssektionen på våra webbplatser samt relaterade tjänster. Det juridiska skälet för behandlingen är användarens samtycke. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part.

Följande information behandlas när webbplatsen öppnas eller när data hämtas på denna webbplats: webbplats, från vilken du besöker oss, de undersidor du besöker på vår webbplats, datum och tid, namnet på din webbläsare som används och din IP-adress. Dessa uppgifter utvärderas anonymt och används endast för statistiska ändamål.


”Cookies”

Vår webbplats använder så kallade cookies. Det här är små textfiler som lagras på din mobila enhet med hjälp av webbläsaren. De gör ingen skada.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats användarvänlig. Vissa cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss. Om du inte önskar detta kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och du tillåter detta endast i enskilda fall. När cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.


Webbanalys

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen, för att ständigt förbättra vår webbplats och anpassa den efter användarnas behov. Följande data samlas in och registreras när du använder webbplatsen:

 • Sidvisningar
 • Användningsbeteende (användningstid, klick, rullningshastighet…)
 • Ungefärlig platsdata
 • Från vilken webbplats ditt besök på vår webbplats startade
 • Information om vilken webbläsare som används, terminalenhet som används, internetleverantör
 • IP-adress i förkortad form (ingen unik identifiering möjlig)

Informationen som genereras av ”cookien” om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi påpekar uttryckligen att USA inte är certifierat att ha samma nivå av dataskydd som EU. Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer Google att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i förväg. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

”Cookies” lagras i din webbläsare under en period av två år sedan ditt senaste besök, vilket möjliggör igenkänning vid framtida besök på vår webbplats med hjälp av ett slumpmässigt genererat användar-ID. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av ”cookien” och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Du kan förhindra insamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En ”opt-out-cookie” ställs in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats:


Inaktivera Google Analytics

För mer information om användarvillkor och dataskydd, besök http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/. Observera att koden ”anonymizeIp” har lagts till i Google Analytics på denna webbplats för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

De insamlade användarrelaterade uppgifterna raderas automatiskt efter 14 månader.

 

Syften behandling ”marknadsföring”:

För kommersialiseringen av våra produkter behandlar vi följande personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder: namn, födelsedatum, kontaktdatum, firma, funktion, användarnamn, bankuppgifter, personnummer, skattenummer. De juridiska skälen för behandlingen är avtalsförhållandet mellan kunden och G.L. Pharma GmbH eller samtycke från den registrerade. De flesta av de behandlade uppgifterna skickas till oss av kunderna själva och en del av kontaktinformationen är offentlig. Förutsatt att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, kommer uppgifterna att överföras till entreprenörer som är involverade i leveransen eller tjänsten (t.ex. fraktbolag etc.) och kommer även att överföras vid behov till EU/EES-området såväl som till tredjeländer.

Du kan hitta en lista över länder utanför EU, som är certifierade av Europeiska kommissionen för att ha ett adekvat skydd av personuppgifter, på följande webbplats: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

 

Syften behandling ”affärsutveckling, inköp, registrering och orderhantering”:

För initiering och bearbetning av affärer, inköp, registrering av läkemedel och orderhantering behandlar vi följande personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer, tjänsteleverantörer och kunder: namn, kontaktdatum, firma, titel, funktion.

Det juridiska skälet för behandlingen är det preliminära avtalsförhållandet samt avtalsförhållandet med leverantörer och kunder. Förutsatt att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet kommer uppgifterna att överföras till banker i syfte att reglera betalningen, till försäkringsbolag, lämpliga myndigheter samt entreprenörer som är involverade i leveransen eller tjänsten (t.ex. fraktbolag, etc.) och kommer också att överföras, vid behov, till hela EU/EES-området samt till tredjeländer.

Du kan hitta en lista över länder utanför EU, som är certifierade av Europeiska kommissionen för att ha ett adekvat skydd av personuppgifter, på följande webbplats: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

 

Syften behandling ”jobbansökan”:

För ansökningsförfarandet och lagringen av ansökan för framtida behandling (med sökandens samtycke) behandlar vi följande personuppgifter om arbetssökande: namn, födelsedatum, födelseort, kön, nationalitet, titel, kontaktuppgifter , önskad position, religiös bekännelse, personnummer, utbildning arbetslivserfarenhet, hobbyer, uppgifter om familjemedlemmar, intyg, publikationer, civilstånd, grundläggande militär/civiltjänst, arbetstillstånd, asylansökan, körkort/truckkort och skriftliga register över anställningsintervjun.

Det juridiska skälet för behandlingen är det preliminära avtalsförhållandet mellan sökanden och G.L. Pharma GmbH.

Sökandens uppgifter kommer att raderas senast efter 6 månader, om inte sökanden uttryckligen har samtyckt till att vi får behålla ansökan som bevis. De sökandes uppgifter kommer inte att överföras till tredje part.

 

Syften behandling ”säkerhetsövervakning läkemedel” (Pharmacovigilance):

Vi är enligt lag skyldiga att upprätthålla ett system för säkerhetsövervakning. Begreppet säkerhetsövervakning omfattar övervakning av läkemedel som används för profylax, diagnos eller behandling av sjukdomar under tiden efter deras godkännande. I samband med biverkningsrapporter behandlar vi följande personuppgifter om patienten, om dessa kommuniceras till oss av den anmälande personen (t.ex. läkare, anhörig etc.) och är nödvändiga för att behandla rapporten eller bedöms nödvändiga av den rapporterande personen. anmälande person: Namn och kontaktuppgifter, ålder, kön, kroppsmått, sjukdomshistoria (inklusive information om medicinering) och uppgifter om biverkningen.

Av skäl för spårbarhet och behandling av biverkningsrapporter behandlar vi följande personuppgifter om den anmälande personen om detta är nödvändigt: Namn och kontaktuppgifter, medicinska kvalifikationer.

Förutom de uppgifter som anges här samlar vi inte in någon ytterligare information om den rapporterande personen och/eller patienten. Grunden för behandlingen är den lagstadgade garantin för hög kvalitets- och säkerhetsstandard inom hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinska produkter. De insamlade personuppgifterna överförs till European Medicines Agency (EMA), Federal Office for Safety in Health (BASG), vid behov till andra läkemedelsmyndigheter och till innehavaren av försäljningstillståndet/avtalspartner för läkemedelsövervakning på grundval av en laglig skyldighet. För korrekt behandling av biverkningsrapporter kan det också vara nödvändigt att vissa data vidarebefordras internt till andra inblandade avdelningar.

På grund av lagkrav är vi skyldiga att upprätthålla en säkerhetsövervakningsdatabas där biverkningsrapporterna lagras. En sådan lagring sker utan namn och kontaktuppgifter på den anmälande personen eller patienten.

 

Syften behandling ”medicinska förfrågningar”

Inom ramen för medicinska förfrågningar ges information om produkter som godkänts av oss till patienter, läkare, farmaceuter etc. och farmakovigilansrelevant information vidarebefordras till vår farmakovigilansavdelning. I samband med medicinska förfrågningar kommer följande uppgifter att behandlas: Mottagningsdatum, vem som är frågeställare (t.ex. läkare, apotek, patient, sjukhus), produkt, anledning till förfrågan, svar (med datum och referens), PV- relevans, ansvarig PV-anställd samt namnet på den som lämnar information. Om du lämnar känsliga uppgifter om din hälsa, religion eller sexliv i samband med en förfrågan skriftligen kommer sådan information endast att behandlas om den är relevant och nödvändig för att besvara förfrågan.

Grunden för behandlingen är den lagstadgade garantin för hög kvalitets- och säkerhetsstandard inom hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinska produkter. Det kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Om begäran är ett ämne för säkerhetsövervakning, gäller förklaringarna om ”läkemedelsövervakning för bearbetning”.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras?

Personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ett avtalsförhållande eller en rättslig förpliktelse. Efter denna period kommer personuppgifterna att anonymiseras eller raderas.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Enligt gällande dataskyddslagstiftning kan du begära följande från ansvarig person:

 • Rätt till åtkomst för den registrerade (Art 15 GDPR)
 • Rätt till rättelse och rätt till radering (Art 16 och 17 GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandling (Art 18 GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (Art 20 GDPR)

Du har också rätt,

 • att återkalla ditt samtycke vid behandling av dina personuppgifter (Art 13 sec 1 (c) and Art 14 sec 2 (d) GDPR)
 • att invända mot behandlingen av personuppgifterna (Art 21 GDPR)
 • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 13 sec 2 (d) och art 14 sec 2 (e) GDPR

Vem är ansvarig för att behandla mina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy?

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Österrike

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer angående behandlingen av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter gällande dataskydd, vänligen kontakta oss på dataprivacy@gl-pharma.at.