Site intended for UK audience

Vår vision

GL Pharma bildades genom en fusion av läkemedelsföretagen Gerot och Lannacher. Vi har en historia på mer än 75 år.

GL Pharma utvecklar, producerar och marknadsför patenterade läkemedel och generiska läkemedel. Som en internationell aktör, marknadsför vi våra produkter via våra dotterbolag och partners i fler än 50 länder världen över.

Vi fokuserar i huvudsak på tre olika affärsområden:

  • Hjärta/Kärl
  • Centrala nervsystemet
  • Urologi, onkologi, substitutionsbehandling

Fakta

GL Pharma 2023

Marknader

GL Pharma läkemedel finns i fler än 50 länder och har 15 egna dotterbolag i Europa och även ett i Mexiko.

Antal anställda

Cirka 1100 anställda

Omsättning

€250 miljoner. €360 miljoner om koncernen Genericon inkluderas

Produktionsvolym

4,7 miljarder doser/tabletter/kapslar per år

Transparens

Transparens och öppenhet är ledord inom GL Pharma. Därför arbetar vi inom ramen för ”EFPIA Transparency Code” och redovisar eventuella ekonomiska bidrag till vårdpersonal.