Nota Prawna

Prawa do serwisu https://www.gl-pharma.pl przysługują G.L. Pharma GmbH, adres: Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (VAT EU): ATU54367509, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Gericht Landesgericht für ZRS Graz pod numerem rejestrowym 61985f, która na terytorium Polski działalność gospodarczą prowadzi w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., adres: al. Jana Pawła II 61, 01-031 Warszawa, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604 i REGON: 387922142, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238 („G.L. Pharma”).

Informacje prezentowane w serwisie nie stanowią porady medycznej ani reklamy w rozumieniu art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku, gdy informacje prezentowane w serwisie stanowią reklamę w rozumieniu art. 52 Prawa farmaceutycznego, spełniają wszystkie wymagania prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych, w tym określone w art. 53 i n. ww. ustawy.

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

G.L. Pharma zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach zamieszczonych w serwisie oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika serwisu.

G.L. Pharma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność zamieszczonych w serwisie informacji.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są chronione prawami autorskimi przysługującymi G.L. Pharma albo podmiotom trzecim.

Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu https://www.gl-pharma.pl jest G.L. Pharma GmbH. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w serwisie.

W serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące użytkownika na strony internetowe niebędące własnością G.L. Pharma. G.L. Pharma nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie oraz zamieszczone tam treści.