Site intended for UK audience

Zaburzenia związane ze stosowaniem opioidów

Zaburzenia związane ze stosowaniem opioidów to poważna choroba przewlekła, która zwykle wymaga leczenia przez całe życie. W leczeniu należy w równym stopniu uwzględnić aspekty fizyczne, psychologiczne, jak i społeczne.

„Skuteczne długoterminowe leczenie uzależnienia od opioidów często wymaga wielu cykli leczenia i różnych środków zaradczych. Ważne będą również interwencje w zakresie redukcji szkód, zdrowia psychicznego i inne zabiegi, zajmujące się współwystępującymi problemami zdrowia psychicznego i fizycznego” – tak Niemiecki Instytut Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI) definiuje powiązaną formę terapii. Istnieje międzynarodowy konsensus co do korzyści płynących z leczenia substytucyjnego.1

1 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Best Practice, policy and practice briefings: Tackling opioid dependence. https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/tackling-opioid-dependence_en  (Zugriff am: 08.02.2021)

Podstawy

Uzależnienie od opioidów

Uzależnienie od opioidów jest złożoną chorobą, która w większości przypadków wymaga długotrwałego leczenia.

Opioidy to substancje, które wywierają swoje działanie poprzez tzw. receptory opioidowe w organizmie.

Rozróżnia się między:

 

Opioidami endogennymi

Są to opioidy własne organizmu; są one wytwarzane przez sam organizm i spełniają funkcję fizjologiczną.

 

Opioidami egzogennymi

Są to opioidy dostarczane z zewnątrz (ze względu na konieczność terapeutyczną lub nadużywanie w kontekście uzależnienia).

 

Do opioidów egzogennych należą na przykład metadon, fentanyl, hydromorfon, diacetylomorfina (heroina, najbardziej uzależniający opioid), buprenorfina i morfina.

Razem pracujemy, aby sprostać największym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia.
Michael Bartenstein (CCO)

Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.