Zaburzenia związane ze stosowaniem opioidów

Zaburzenia związane ze stosowaniem opioidów to poważna choroba przewlekła, która zwykle wymaga leczenia przez całe życie. W leczeniu należy w równym stopniu uwzględnić aspekty fizyczne, psychologiczne jak i społeczne.

„Skuteczne długoterminowe leczenie uzależnienia od opioidów często wymaga wielu cykli leczenia i różnych środków zaradczych. Ważne będą również interwencje w zakresie redukcji szkód, zdrowia psychicznego i inne zabiegi, zajmujące się współwystępującymi problemami zdrowia psychicznego i fizycznego” – tak Niemiecki Instytut Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI) definiuje powiązaną formę terapii. Istnieje międzynarodowy konsensus co do korzyści płynących z leczenia substytucyjnego.1

1 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Best Practice, policy and practice briefings: Tackling opioid dependence. https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/tackling-opioid-dependence_en  (Zugriff am: 08.02.2021)

Uzależnienie
Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to silne pragnienie określonego stanu.

Uzależnienie nie jest słabością moralną ani stanem kryminalnym, lecz przewlekłą chorobą psychiczną. Dlatego wymaga odpowiedniego leczenia medycznego i psychoterapeutycznego.

W kontekście uzależnień od substancji może występować uzależnienie od substancji uzależniających, takich jak nielegalne produkty, ale także od alkoholu czy nikotyny.

 
Uzależnienie
Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to silne pragnienie określonego stanu.

Uzależnienie nie jest słabością moralną ani stanem kryminalnym, lecz przewlekłą chorobą psychiczną. Dlatego wymaga odpowiedniego leczenia medycznego i psychoterapeutycznego.

W kontekście uzależnień od substancji może występować uzależnienie od substancji uzależniających, takich jak nielegalne produkty, ale także od alkoholu czy nikotyny.

Podstawy
Uzależnienie od opioidów

Uzależnienie od opioidów jest złożoną chorobą, która w większości przypadków wymaga długotrwałego leczenia.
Opioidy to substancje, które wywierają swoje działanie poprzez tzw. receptory opioidowe w organizmie.

Rozróżnia się między:

  • Opioidami endogennymi: Są to opioidy własne organizmu; są one wytwarzane przez sam organizm i spełniają funkcję fizjologiczną.
  • Opioidy egzogennymi: Są to opioidy dostarczane z zewnątrz (ze względu na konieczność terapeutyczną lub nadużywanie w kontekście uzależnienia).

Do opioidów egzogennych należą na przykład metadon, fentanyl, hydromorfon, diacetylomorfina (heroina, najbardziej uzależniający opioid), buprenorfina i morfina.

 
Podstawy
Uzależnienie od opioidów

Uzależnienie od opioidów jest złożoną chorobą, która w większości przypadków wymaga długotrwałego leczenia.
Opioidy to substancje, które wywierają swoje działanie poprzez tzw. receptory opioidowe w organizmie.

Rozróżnia się między:

  • Opioidami endogennymi: Są to opioidy własne organizmu; są one wytwarzane przez sam organizm i spełniają funkcję fizjologiczną.
  • Opioidy egzogennymi: Są to opioidy dostarczane z zewnątrz (ze względu na konieczność terapeutyczną lub nadużywanie w kontekście uzależnienia).

Do opioidów egzogennych należą na przykład metadon, fentanyl, hydromorfon, diacetylomorfina (heroina, najbardziej uzależniający opioid), buprenorfina i morfina.

Cele i podstawy
Leczenie substytucyjne

Leczenie substytucyjne jest dobrze ocenioną naukowo formą terapii i stanowi leczenie z wyboru dla większości pacjentów.

Uzależnienie jest chorobą trwającą całe życie. Dlatego osoba dotknięta tą chorobą potrzebuje długotrwałego wsparcia – zarówno w zakresie psychoterapii, jak i leczenia farmakologicznego.

Przy ustalaniu indywidualnych wskazań i rozpoczynaniu leczenia substytucyjnego należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki i potrzeby pacjenta. Ponadto należy dokładnie rozważyć wskazania do rozpoczęcia leczenia u młodzieży i młodych dorosłych, jak również u pacjentów, którzy dopiero niedawno stali się uzależnieni.

 
Cele i podstawy
Leczenie substytucyjne

Leczenie substytucyjne jest dobrze ocenioną naukowo formą terapii i stanowi leczenie z wyboru dla większości pacjentów.

Uzależnienie jest chorobą trwającą całe życie. Dlatego osoba dotknięta tą chorobą potrzebuje długotrwałego wsparcia – zarówno w zakresie psychoterapii, jak i leczenia farmakologicznego.

Przy ustalaniu indywidualnych wskazań i rozpoczynaniu leczenia substytucyjnego należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki i potrzeby pacjenta. Ponadto należy dokładnie rozważyć wskazania do rozpoczęcia leczenia u młodzieży i młodych dorosłych, jak również u pacjentów, którzy dopiero niedawno stali się uzależnieni.

Leczenie substytucyjne
Leczenie substytucyjne

Terapia substytucyjna jest dobrze ugruntowaną formą leczenia. Osoby uzależnione od opioidów są leczone substytutem produkty. Zazwyczaj stosuje się morfinę o powolnym uwalnianiu, buprenorfinę, lewometadon i metadon.

Wybór odpowiedniego leku i jego dawki jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dlatego konieczne jest omówienie z lekarzem wszelkich działań pożądanych i niepożądanych.

 
Leczenie substytucyjne
Leczenie substytucyjne

Terapia substytucyjna jest dobrze ugruntowaną formą leczenia. Osoby uzależnione od opioidów są leczone substytutem produkty. Zazwyczaj stosuje się morfinę o powolnym uwalnianiu, buprenorfinę, lewometadon i metadon.

Wybór odpowiedniego leku i jego dawki jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dlatego konieczne jest omówienie z lekarzem wszelkich działań pożądanych i niepożądanych.

Razem pracujemy, aby sprostać największym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia.
Martin Bartenstein (CEO)
Produkty lecznicze
Produkty lecznicze stosowane w uzależnieniu od opioidów

Gerot Lannach jako producent produktów leczniczych oferuje portfolio produktów w rozumieniu § 8a austriackiej ustawy SMG stosowanych w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od opioidów.

Leki te mają różne profile skuteczności i działań niepożądanych, które muszą być uwzględnione i dopasowane do kompleksowej koncepcji terapii.

 
Produkty lecznicze
Produkty lecznicze stosowane w uzależnieniu od opioidów

Gerot Lannach jako producent produktów leczniczych oferuje portfolio produktów w rozumieniu § 8a austriackiej ustawy SMG stosowanych w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od opioidów.

Leki te mają różne profile skuteczności i działań niepożądanych, które muszą być uwzględnione i dopasowane do kompleksowej koncepcji terapii.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

+48 22 636 52 23
biuro@gl-pharma.pl
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.