Naša vízia

Gerot Lannach vznikol zlúčením dvoch farmaceutických spoločností Gerot a Lannacher a má viac ako 70-ročnú históriu.

Vyvíjame, vyrábame a označujeme jedinečné značkové výrobky i výrobky mimo patentu pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí. Ako dodávateľ pre sektor zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.

Ako medzinárodný hráč uvádzame na trh naše výrobky prostredníctvom našich držiteľov licencií a pobočiek vo viac ako 50 krajinách.

Naše kľúčové kompetencie sa sústreďujú na tri rôzne obchodné oblasti:

 • Kardiovaskulárny systém
 • Centrálny nervový systém
 • Urológia, onkológia a substitučná liečba opioidmi
Martin Bartenstein
Generálny riadite
Ilse Bartenstein
Generálny riadite
  Martin Bartenstein
  Generálny riadite
  Ilse Bartenstein
  Generálny riadite
1947/48
Založenie spoločnosti Lannacher Heilmittel v Lannachu/Graz a spoločnosti Gerot Pharmazeutika vo Viedni
1966
Leopold a Hannelore Bartensteinovci odkupujú Lannacher Heilmittel
1997
Spoločnosť Lannacher Heilmittel kupuje spoločnosť Gerot Pharmazeutika
2003
Spustenie výroby tuhých liekových foriem v supermodernom výrobnom centre v Lannachu
2009
Zlúčenie spoločností Lannacher a Gerot pod značkou Gerot Lannach do G.L. Pharma
2012
Strategické partnerstvo s Valeant Pharmaceuticals v Rusku a trhmi SNŠ
  1947/48
  Založenie spoločnosti Lannacher Heilmittel v Lannachu/Graz a spoločnosti Gerot Pharmazeutika vo Viedni
  1966
  Leopold a Hannelore Bartensteinovci odkupujú Lannacher Heilmittel
  1997
  Spoločnosť Lannacher Heilmittel kupuje spoločnosť Gerot Pharmazeutika
  2003
  Spustenie výroby tuhých liekových foriem v supermodernom výrobnom centre v Lannachu
  2009
  Zlúčenie spoločností Lannacher a Gerot pod značkou Gerot Lannach do G.L. Pharma
  2012
  Strategické partnerstvo s Valeant Pharmaceuticals v Rusku a trhmi SNŠ
Fakty a čísla

Trhy
Naše výrobky nájdete na viac ako 50 trhoch po celom svete.
Gerot Lannach má 16 distribučných štruktúr v Európe a dcérsku spoločnosť v Strednej Amerike.

Počet zamestnancov
~ 1 000 zamestnancov

Výnosy
~ 220 miliónov EUR. (2021), príjmy vrátane spoločnosti Genericon Pharma 320 miliónov EUR (2021)

Objem výroby
~ 4 400 mil. jednorazové dávky

 
Fakty a čísla

Trhy
Naše výrobky nájdete na viac ako 50 trhoch po celom svete.
Gerot Lannach má 16 distribučných štruktúr v Európe a dcérsku spoločnosť v Strednej Amerike.

Počet zamestnancov
~ 1 000 zamestnancov

Výnosy
~ 220 miliónov EUR. (2021), príjmy vrátane spoločnosti Genericon Pharma 320 miliónov EUR (2021)

Objem výroby
~ 4 400 mil. jednorazové dávky

Transparetnosť

V zdravotníctve je potrebná dôvera.

Gerot Lannach úzko spolupracuje s lekármi, ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami pri poskytovaní optimálnej starostlivosti o pacienta.
Gerot Lannach sa ako zodpovedná spoločnosť zaviazala k transparentnosti.

V rámci Kódexu transparentnosti EFPIA zverejňujeme finančné príspevky pre zdravotníckych pracovníkov.