Site intended for UK audience

Bezpečnosť pacienta

Hlásené nežiaduce reakcie na naše výrobky nám pomáhajú zaistiť bezpečnosť našich výrobkov a našich pacientov.

Ak sa u vás alebo u niektorého z vašich pacientov vyskytnú nežiaduce reakcie na niektorý z našich produktov, kontaktujte naše medicínske oddelenie.

V prípade lekárskej pohotovosti sú pacienti povinní okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo záchrannú službu.

+421 2 38104748

hlasenie@gl-pharma.sk

Hlásenie vedľajších účinkov

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.