Spoločnoať
Kto sme

„Vyvíjame, vyrábame a prideľujeme jedinečné značkové produkty a generiká pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí. Ako dodávateľ pre rakúsky sektor zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.“

Ako medzinárodný hráč uvádzame na trh naše výrobky prostredníctvom našich držiteľov licencií a pobočiek do viac ako 50 krajín.

Naše kľúčové kompetencie sa sústreďujú na tri rôzne obchodné oblasti:

  • Kardiovaskulárny systém
  • Centrálny nervový systém
  • Urológia, onkológia, substitučná liečba opioidmi
 
Spoločnoať
Kto sme

„Vyvíjame, vyrábame a prideľujeme jedinečné značkové produkty a generiká pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí. Ako dodávateľ pre rakúsky sektor zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.“

Ako medzinárodný hráč uvádzame na trh naše výrobky prostredníctvom našich držiteľov licencií a pobočiek do viac ako 50 krajín.

Naše kľúčové kompetencie sa sústreďujú na tri rôzne obchodné oblasti:

  • Kardiovaskulárny systém
  • Centrálny nervový systém
  • Urológia, onkológia, substitučná liečba opioidmi
Pripoj sa
Nainštalovať teraz

Neustále sa snažíme rozvíjať a rásť, pretože iba silná spoločnosť môže byť inovatívna a vytvárať dôveru v stabilitu.
Preto hľadáme ambicióznych, vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, ktorí sú tímovo zameraní a ochotní prejaviť iniciatívu.

 
Pripoj sa
Nainštalovať teraz

Neustále sa snažíme rozvíjať a rásť, pretože iba silná spoločnosť môže byť inovatívna a vytvárať dôveru v stabilitu.
Preto hľadáme ambicióznych, vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, ktorí sú tímovo zameraní a ochotní prejaviť iniciatívu.

Farmaceutická spoločnosť
Čo robíme

Vyvíjame, vyrábame a prideľujeme jedinečné značkové výrobky a generiká pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí.
Ako dodávateľ pre rakúske odvetvie zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.

 
Farmaceutická spoločnosť
Čo robíme

Vyvíjame, vyrábame a prideľujeme jedinečné značkové výrobky a generiká pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí.
Ako dodávateľ pre rakúske odvetvie zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.

Transparetnosť
V zdravotníctve je dôvera základným predpokladom

Gerot Lannach sa ako zodpovedná spoločnosť zaviazala k transparentnosti. V rámci Kódexu transparentnosti EFPIA zverejňujeme finančné príspevky pre lekárov.

 
Transparetnosť
V zdravotníctve je dôvera základným predpokladom

Gerot Lannach sa ako zodpovedná spoločnosť zaviazala k transparentnosti. V rámci Kódexu transparentnosti EFPIA zverejňujeme finančné príspevky pre lekárov.