Site intended for UK audience

Spoločnoať

Kto sme

„Vyvíjame, vyrábame a prideľujeme jedinečné značkové produkty a generiká pre blaho ľudí v Rakúsku i v zahraničí. Ako dodávateľ pre rakúsky sektor zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s praktickými lekármi, lekárnikmi, ich pacientmi a farmaceutickými veľkoobchodmi.“

Ako medzinárodný hráč uvádzame na trh naše výrobky prostredníctvom našich držiteľov licencií a pobočiek do viac ako 50 krajín.

Naše kľúčové kompetencie sa sústreďujú na tri rôzne obchodné oblasti:

 

  • Kardiovaskulárny systém
  • Centrálny nervový systém
  • Urológia, onkológia, substitučná liečba opioidmi