Zásady ochrany osobných údajov

„Gerot Lannach berie ochranu údajov mimoriadne vážne. Osobné údaje spracúvame iba v súlade s predpismi o ochrane údajov. Osobné údaje spracovávame iba na predtým definované účely a zabezpečujeme ich správnosť a aktuálnosť.

Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na definované účely alebo sú nesprávne, budú okamžite vymazané. Ďalej zaisťujeme adekvátnu bezpečnosť nami spracúvaných údajov a chránime ich pred neoprávneným prístupom.

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť G.L. Pharma GmbH a na aký účel?

„Webová stránka účelu spracovania“:

Pri návšteve všetkých voľne prístupných webových stránok spoločnosti G.L. Pharma s výnimkou nižšie popísaných súborov cookie sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Oblasti chránené heslom vyžadujú zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov v priebehu registrácie.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje registrovaných používateľov našich webových stránok: meno, kontaktné údaje. Dôvodom je to, že používatelia môžu používať sekciu prihlásenia na našich webových stránkach, ako aj súvisiace služby. Právnym dôvodom spracovania je súhlas používateľa.
Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Nasledujúce informácie sa spracúvajú pri vyvolaní webových stránok alebo pri vyvolaní údajov na týchto webových stránkach: webové stránky, z ktorých nás navštívite, podstránky, ktoré navštívite na našich webových stránkach, dátum a čas, názov použitého internetového prehliadača a vaša IP adresa. Tieto údaje sa vyhodnocujú anonymne a používajú sa iba na

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú takzvané cookies.
Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom mobilnom zariadení pomocou prehľadávača. Nerobia nijaké škody.

Používame cookies, aby sme zabezpečili, že náš web bude užívateľsky prívetivý.
Niektoré cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.
Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.
Pokiaľ si to neprajete, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavovaní súborov cookie, a povolíte to iba v jednotlivých prípadoch.
Ak sú súbory cookie deaktivované, môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená. “

Webová analýza

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá je službou spoločnosti Google Inc. na analýzu webových stránok. („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google predtým zníži vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality týkajúcich sa používania webovej lokality a internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Na zabránenie budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality je nastavený súbor cookie opt-out.

Zakázať Google Analytics

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že do služby Google Analytics na tomto webe bol pridaný kód „anonymizeIp“, aby sa zabezpečilo anonymné zhromažďovanie adries IP (tzv. Maskovanie adries IP).

 

Účel spracovania „marketing“:

Pre komercializáciu našich produktov spracúvame u našich zákazníkov tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, dátum narodenia, kontaktný dátum, firma, funkcia, užívateľské meno, bankové údaje, UID-číslo, číslo sociálneho poistenia, daňové číslo, DUB -číslo. Právnymi dôvodmi spracovania sú zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou G.L. Pharma GmbH alebo súhlas dotknutej osoby. Väčšinu spracovaných údajov nám zasielajú samotní zákazníci a niektoré kontaktné informácie sú verejné. Ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvy, údaje sa prenesú do dodávateľov zapojených do dodávok alebo služieb (napr. Prepravné spoločnosti atď.) A v prípade potreby sa prenesú aj do oblasti EÚ / EHP. ako aj do tretích krajín.

Zoznam krajín mimo EÚ, ktoré sú certifikované Európskou komisiou na zabezpečenie adekvátnej ochrany osobných údajov, nájdete na tejto webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law- topic / ochrana údajov / prenosy údajov mimo EÚ / ochrana primeranosti osobných údajov mimo EÚ-krajiny_sk 

 

Účel spracovania„ rozvoj podnikania, nákup, registrácia a spracovanie objednávok “:

Za účelom začatia a spracovania podnikania, nákupu, registrácie farmaceutických výrobkov a spracovania objednávok spracúvame u našich dodávateľov, poskytovateľov služieb a zákazníkov tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, kontaktný dátum, firma, titul, funkcia. Právnym dôvodom spracovania je predbežný zmluvný vzťah, ako aj zmluvný vzťah s dodávateľmi a zákazníkmi. Ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvy, údaje sa prenesú do bánk na účely zúčtovania platby, do poisťovacích spoločností, príslušných orgánov, ako aj do zmluvných strán zapojených do dodávok alebo služieb (napr. Prepravné spoločnosti atď. .) a v prípade potreby sa tiež prevedú do celej oblasti EÚ / EHP a do tretích krajín.

Zoznam krajín mimo EÚ, ktoré sú certifikované Európskou komisiou na zabezpečenie adekvátnej ochrany osobných údajov, nájdete na tejto webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law- topic / ochrana údajov / prenosy údajov mimo EÚ / ochrana primeranosti osobných údajov mimo EÚ-krajiny_sk

 

Účel spracovania„ žiadosť o zamestnanie “:

Pre postup uchádzania sa o zamestnanie a uloženie žiadosti pre budúcu úvahu (so súhlasom uchádzača) spracúvame tieto osobné údaje uchádzačov o zamestnanie: meno, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, národnosť, titul, kontaktné údaje, požadované miesto, náboženské vyznanie, rodné číslo, vzdelanie, prax, záľuby, údaje o rodinných príslušníkoch, osvedčenia, publikácie, rodinný stav, základná vojenská / civilná služba, pracovné povolenie, žiadosť o azyl, vodičský preukaz / preukaz na vysokozdvižný vozík a písomné záznamy o pracovný pohovor.

Právnym dôvodom spracovania je predbežný zmluvný vzťah medzi žalobcom a spoločnosťou G.L. Pharma GmbH.

Údaje žiadateľa budú vymazané najneskôr po 6 mesiacoch, pokiaľ žiadateľ výslovne nesúhlasil s tým, že môžeme uchovať žiadosť ako dôkaz.
Údaje žiadateľov nebudú poskytované tretím stranám.

 

Účel spracovania„ farmakovigilancia “:

Pojem farmakovigilancia zahŕňa monitorovanie liekov používaných na profylaxiu, diagnostiku alebo liečbu chorôb v období po ich povolení. V priebehu hlásení nežiaducich reakcií spracúvame nasledujúce osobné údaje pacienta, ak nám ich oznamujúca osoba (napr. Lekár, príbuzný atď.) Oznámi a sú nevyhnutné na spracovanie hlásenia alebo ak ich považuje za potrebné ohlasujúca osoba: Meno a kontaktné údaje, vek, pohlavie, telesné rozmery, anamnéza (vrátane informácií o liekoch) a podrobnosti o vedľajšom účinku.

Z dôvodu vysledovateľnosti a spracovania správ o nežiaducich reakciách spracúvame v prípade potreby nasledujúce osobné údaje oznamujúcej osoby: Meno a kontaktné údaje, lekárska kvalifikácia. Základom pre spracovanie je zákonom predpísaná záruka vysokých štandardov kvality a bezpečnosti v zdravotníctve, farmaceutických výrobkoch a lekárskych výrobkoch.

Zhromaždené osobné údaje sa na základe zákonnej povinnosti odovzdávajú Európskej agentúre pre lieky (EMA), Federálnemu úradu pre bezpečnosť pri zdraví (FOSG) a držiteľovi zmluvného partnera pre povolenie na uvedenie na trh / farmakovigilanciu. Z dôvodu právnych požiadaviek sme povinní udržiavať farmakovigilančnú databázu, v ktorej sú uložené správy o vedľajších účinkoch. Takéto ukladanie sa uskutočňuje bez mena a kontaktných údajov ohlasujúcej osoby alebo pacienta.

 

Účel spracovania „lekárske vyšetrenia“:

V rámci lekárskych vyšetrení sa informácie o nami schválených výrobkoch poskytujú pacientom, lekárom, lekárnikom atď. A informácie týkajúce sa farmakovigilancie sa poskytujú nášmu oddeleniu farmakovigilancie. V priebehu lekárskych vyšetrení budú spracované nasledujúce údaje: Dátum prijatia, pozícia dopytujúceho (napr. Lekár, lekáreň, pacient, nemocnica), produkt, predmet vyšetrovania, odpoveď (s dátumom a referenciou), PV- relevantnosť, zodpovedný zamestnanec PV, ako aj meno osoby poskytujúcej informácie. Ak v rámci písomnej žiadosti poskytnete citlivé údaje o svojom zdraví, náboženstve alebo sexuálnom živote, budú tieto informácie spracované, iba ak sú relevantné a potrebné na zodpovedanie otázky.

Základom pre spracovanie je zákonom predpísaná záruka vysokých štandardov kvality a bezpečnosti v zdravotníctve, farmaceutických výrobkoch a lekárskych výrobkoch. Neposkytnú sa tretím stranám. Ak je požiadavka témou súvisiacou s farmakovigilanciou, použijú sa vysvetlenia týkajúce sa „účelu farmakovigilancie na účely spracovania“.

Ako dlho sa budú osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje sa budú uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvného vzťahu alebo zákonnej povinnosti. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje anonymizované alebo vymazané

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

„Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov môžete od zodpovednej osoby požadovať:

  • Právo dotknutej osoby na prístup (článok 15 GDPR)
  • Právo na opravu a právo na výmaz (čl. 16 a 17 GDPR)
  • Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)
  • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte tiež právo:

  • odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (čl. 13 ods. 1 písm. C) a čl. 14 ods. 2 písm. D) GDPR)
  • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR)
  • podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 13 ods. 2 písm. D) a čl. 14 ods. 2 písm. E) GDPR
Kto je zodpovedný za spracovanie mojich údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov?

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo uplatňovania vašich práv týkajúcich sa ochrany údajov, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@gl-pharma.at.