Site intended for UK audience

Prognóza u pacientov s schizofréniou sa výrazne zlepšila prostredníctvom liečby schizofrénie s liekom.

Antipsychotiká pomáhajú skrátiť nemocnice zostáva značne a môže byť základom sociálnej integrácie. K dispozícii je často mylná predstava medzi verejnosťou, že antipsychotiká sa používajú len na anestéziu pacientov alebo ich vyhovuje. Avšak, ak sa domnieva, že príznaky ochorenia sú spôsobené najmä nerovnováh neurotransmiterov a že s pomocou antipsychotík je táto neurotransmiterová nerovnováha kompenzovaná, nutnosť psychofarmakologickej terapie sa stáva zrozumiteľnou. Liečivá terapia je obzvlášť úspešná pri akútnej liečbe, keď je cieľom zlepšiť pozitívne symptómy a v niektorých prípadoch negatívne symptómy. Približne 85% všetkých pacientov liečených antipsychotíkmi sa príznaky prvej epizódy v podstate zlepšujú alebo úplne ustúpia do jedného roka. Terapia antipsychotíkmi vedie k zlepšeniu alebo zmiznutím schizofrenických symptómov u mnohých pacientov. Dlhodobá liečba antipsychotikami znižuje rýchlosť relapsu z približne 80% na 20% v prvom roku. Antipsychotiká pomáha obnoviť fungovanie a uľahčenie návratu do spoločenského života.1

 

1 Austrian Schizophrenia Society. What is schizophrenia – treatment – medication: http://www.schizophrenie.or.at/was-ist-schizophrenie/behandlung/medikation-46.html (accessed: 6.11.2013).