Site intended for UK audience
Aricogan

Aricogan

Aricogan obsahuje liečivo aripiprazol.

Aricogan patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Aricogan sa používa na liečbu schizofrénie a predpisuje sa dospelým a dospievajúcim vo veku od 15 rokov a starších.

Používa sa tiež na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód bipolárnej poruchy I. a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy reagovali na liečbu aripiprazolom.

Aricogan sa tiež používa na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód bipolárnej poruchy typu I. u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších.

Aktívna látka: Aripiprazol