Site intended for UK audience
Atofab

Atofab

Atofab obsahuje liečivo atomoxetín a používa sa na liečbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Je predpísaný dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku od 6 rokov a starším.

Atomoxetín sa používa ako súčasť celkového liečebného programu pre túto poruchu, vyžaduje si však aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia.

Nie je určený na liečbu ADHD u detí mladších ako 6 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku u tejto skupiny pacientov nie sú známe.

Atofab sa predpisuje dospelým, ak sú príznaky choroby veľmi nepríjemné a ovplyvňujú profesionálny alebo spoločenský život pacienta a ak sa príznaky ADHD vyskytovali už v detstve.

Aktívna látka: Atomoxetín