Site intended for UK audience
Bicagelan

Bicagelan

Bicagelan obsahuje liečivo bikalutamid.

Bikalutamid patrí do skupiny liekov nazývaných antiandrogény. Účinkuje tak, že blokuje účinky mužských hormónov, ako je testosterón.

Bicagelan 150 mg sa používa na liečbu pacientov s pokročilým karcinómom prostaty v kombinácii s analógovou liečbou LHRH alebo chirurgickou kastráciou.

Bicagelan 150 mg je indikovaný buď ako samostatná terapia alebo ako prídavná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie.

Bicagelan 150 mg je ďalej indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým nemetastázujúcim karcinómom prostaty, u ktorých sa chirurgická kastrácia alebo iný lekársky zásah nepovažuje za vhodný alebo prijateľný.

Aktívna látka: Bikalutamid