Site intended for UK audience
Convulex

Convulex

Convulex obsahuje liečivo valproát sodný.

Convulex je liek používaný na liečbu záchvatov (antiepileptikum).

Convulex je účinný pre:

  • generalizované záchvaty vo forme neprítomnosti, myoklonické záchvaty, tonicko-klonické záchvaty, atonické záchvaty a zmiešané typy záchvatov,
  • ložiskové záchvaty vo forme jednoduchých alebo zložitých záchvatov, sekundárne generalizované záchvaty a špecifické syndrómy (Westov syndróm, Lennox-Gastautov syndróm).
  • liečba manických epizód pri bipolárnej poruche, keď je lítium kontraindikované alebo nie je tolerované. O pokračovaní v liečbe po mánickej epizóde je možné uvažovať u tých pacientov, ktorí odpovedali na liečbu valproátom kvôli akútnej mánii

Iba vo výnimočných prípadoch je valproát sodný liekom prvej voľby pre malé deti. Injekčný roztok Convulex sa má používať iba s osobitnou opatrnosťou po dôslednom vyhodnotení pomeru rizika a prínosu a pokiaľ je to možné, ako monoterapia.

Aktívna látka: Valproát sodný