Site intended for UK audience
Eslibon

Eslibon

Eslibon je indikovaný ako:

  • monoterapia pri liečbe parciálnych epileptických záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u dospelých s novodiagnostikovanou epilepsiou;
  • prídavná liečba u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 6 rokov s parciálnymi epileptickými záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie.

Aktívna látka: Eslikarbazepín acetát