Site intended for UK audience
Hedonin XR

Hedonin XR

Hedonin XR obsahuje liečivo kvetiapín.

Kvetiapín patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Hedonin XR je indikovaný na:

  • liečbu schizofrénie.
  • liečbau bipolárnej poruchy:
    • na liečbu stredne závažných až závažných manických epizód pri bipolárnej poruche,
    • na liečbu depresívnych epizód pri bipolárnych poruchách,
    • na prevenciu relapsu manických alebo depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou, ktorí predtým odpovedali na liečbu kvetiapínom.
  • liečbu depresívnych porúch (epizódy veľkej depresie) ako doplnková liečba u pacientov, ktorí nedostatočne odpovedali na monoterapiu antidepresívom. Pred začatím liečby by mal ošetrujúci lekár vziať do úvahy bezpečnostný profil Hedoninu XR.

Aktívna látka: Kvetiapín