Jodid draselný G.L. Pharma

Jodid draselný G.L. Pharma

Jodid draselný G.L. Pharma obsahuje liečivo jodid draselný.

Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety sú indikované na blokovanie jódu štítnou žľazou v prípade jadrových havárií (prevencia ukladania rádioaktívneho jódu [jód-131] v štítnej žľaze).

Dávkovanie v populácii
Tehotné a dojčiace ženy: 2 tablety (zodpovedá 100 mg jodidu)
do 1 mesiaca: ¼ tableta (zodpovedá 12,5 mg jodidu)
1 až 36 mesiacov: ½ tablety (zodpovedá 25 mg jodidu)
3 až 13 rokov: 1 tableta (zodpovedá 50 mg jodidu)
13 až 40 rokov: 2 tablety (zodpovedá 100 mg jodidu)
nad 40 rokov: Neodporúča sa

Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky pomocou deliacej ryhy.

Zvyčajne postačuje jedna dávka. Vo výnimočných prípadoch štátna autorita vydá ďalšie odporúčania.

Aktívna látka: Jodid draselný