Site intended for UK audience
Jodid draselný G.L. Pharma

Jodid draselný G.L. Pharma

Jodid draselný G.L. Pharma obsahuje liečivo jodid draselný.

Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety sú indikované na blokovanie jódu štítnou žľazou v prípade jadrových havárií (prevencia ukladania rádioaktívneho jódu [jód-131] v štítnej žľaze).

Dávkovanie v populácii
Tehotné a dojčiace ženy: 2 tablety (zodpovedá 100 mg jodidu)
do 1 mesiaca: ¼ tableta (zodpovedá 12,5 mg jodidu)
1 až 36 mesiacov: ½ tablety (zodpovedá 25 mg jodidu)
3 až 13 rokov: 1 tableta (zodpovedá 50 mg jodidu)
13 až 40 rokov: 2 tablety (zodpovedá 100 mg jodidu)
nad 40 rokov: Neodporúča sa

Tableta sa dá rozdeliť na rovnaké dávky pomocou deliacej ryhy.

Zvyčajne postačuje jedna dávka. Vo výnimočných prípadoch štátna autorita vydá ďalšie odporúčania.

Aktívna látka: Jodid draselný